Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 22h:45:39
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp
3/6/2019 3:45:12 PM
Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này. 
Đối với cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
 Chỉ thị nêu rõ việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí; nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử…
Mục tiêu phấn đấu đến tháng 6 năm 2019 đạt 100% cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ, cục, sở và tương đương trở lên được cấp chứng thư số để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc. Các cơ quan Nhà nước tiến hành tổ chức đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước các cấp vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế do hành lang pháp lý liên quan đến cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; thủ tục hành chính liên quan đến cấp mới, cấp đổi, cấp lại, gia hạn chứng thư số chưa thuận lợi cho cơ quan, tổ chức thực hiện và trách nhiệm triển khai các thủ tục hành chính này của một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm túc; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của lãnh đạo và cán bộ công chức một số cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa cao…Để khắc phục những bất cập, hạn chế đang gặp phải và tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành.
Tại chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ đưa ra yêu cầu và trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan từng Bộ, ngành… Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; đảm bảo sự sẵn sàng của hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Thủ trưởng, cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước các cấp gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến…
Ban Cơ yếu Chính phủ nghiên cứu, phân cấp, ủy quyền cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính Phủ trong quý II năm 2019.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương … có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và các quy định khác có liên quan.
Chi tiết văn bản:thỉ thị 02.pdfthỉ thị 02.pdf
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung