Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 21/8/2019, 5h:56:40

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh.

Ngày 17/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định số 892/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Ngày 17/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định số 893/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và Nghị định số 160/2013/NĐ- CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng dự thảo “Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; trong đó quy định rõ việc tặng quà và nhận quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa