Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 23/9/2018, 20h:47:58

​Theo dự thảo Thông tư, đối tượng áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, các cơ quan nhà nước liên quan, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Việc thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất phải được lập thành nhiệm vụ, dự án, đề án (dự án) do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

​Thực hiện việc cải cách hành chính trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

​Việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Thông tư 70/2018/TT-BTC, ngày 8-8-2018 của Bộ Tài chính.

Giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường tại Bộ phận một cửa - Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương ​Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã và đang đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương và thu hút các DN đầu tư.

Ảnh minh họahế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành; Hiệu trưởng trường phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018.

​​Hội nghị chuyên đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ; Đề xuất mới về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Đã tinh giản 39.823 biên chế từ năm 2015 đến nay; Đà Nẵng công bố kết quả thi tuyển và bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư; Bình Dương nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2018/TT-BTC về việc quy định quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước và nguồn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 thay thế cho Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa