Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 12h:14:3
Tiêu chí xác định và Danh mục loài ngoại lai xâm hại
1/10/2019 9:14:38 AM
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.
Thông tư này quy định rõ các tiêu chí xác định loài loại ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, đối với nội dung đánh giá nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai cần thông tin về loài như tên tiếng Việt, tên khoa học, tên tiếng Anh, mô tả đặc điểm hình thái của loài; Đặc điểm khí hậu nơi phát sinh nguồn gốc hoặc nơi loài đã thiết lập quần thể; lịch sử xâm hại của loài trên thế giới và ở Việt Nam; các đặc điểm của loài có nguy cơ ảnh hưởng bất lợi đến môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe con người; đặc điểm sinh sản, cơ chế phát tán và các đặc tính về khả năng chống chịu của loài với các điều kiện môi trường.
Thứ hai, đối với tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại cần đáp ứng một trong các tiêu chí như: Đang lấn chiếm nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn hoặc gây hại đối với các sinh vật bản địa, phát tán mạnh hoặc gây mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển ở Việt Nam; được đánh giá  là có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học và được ghi nhận là xâm hại ở khu vực có khí hậu tương đồng với Việt Nam hoặc qua khảo nghiệm, thử nghiệm có biểu hiện xâm hại.
Thứ ba, đối với tiêu chí xác định loại ngoại lai có nguy cơ xâm hại cần phải đáp ứng các tiêu chí như: Có khả năng phát triển và lan rộng nhanh, có biểu hiện cạnh tranh thức ăn, môi trường sống và có khả năng gây hại đến các loài sinh vật bản địa của Việt Nam; được ghi nhận là xâm hại tại khu vực có khí hậu tương đồng với Việt nam; được đánh giá là có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học của Việt Nam.
Bên cạnh việc xác định các tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại thì Thông tư cũng quy định rõ Danh mục loài ngoại lai xâm hại và Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại như: Vi sinh vật, động vật không xương sống, cá, lưỡng cư - bò sát, chim - thú, thực vật (được chi tiết trong phụ lục của Thông tư).
Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành thay thế cho Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định các tiêu chí xác định loài ngoại lại xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.
 
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung