Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 12h:12:35
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Thông tư số 33/2018/TT – BTNMT: Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
Thông tư số 33/2018/TT – BTNMT: Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
1/10/2019 9:04:33 AM
Để điều tra, đánh giá chính xác tối đa mức độ ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển Việt Nam phục vụ khắc phục hậu quả, ngày 26 tháng 12 năm 2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số 33/2018/TT - BTNMT quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Thông tư được xây dựng bao gồm 04 chương và 21 điều.
Thông tư ban hành  để áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động liên quan đến khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên vùng biển Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và huy động các nguồn lực nhằm thực hiện việc khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển khi điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm phải xác định nồng độ tổng dầu mỡ khoáng đối với môi trường nước biển và tổng hydrocacbon trong môi trường trầm tích bề mặt đáy biển.
Cũng theo Thông tư này, việc khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu phải cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc như sử dụng thông tin, dữ liệu, kết quả ứng phó sự cố tràn dầu và điều tra, khảo sát bổ sung, cập nhật; lựa chọn các công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện môi trường; chất lượng môi trường biển sau khi khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển được cải thiện và có khả năng phục hồi đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Cụ thể, tại Thông tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển cần phải thực hiện đúng theo quy trình sau:
Thứ nhất, cần tiến hành điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển: Xác định phạm vi khu vực điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển; điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển; thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu về hiện trạng môi trường biển phục vụ điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển; xây dựng sơ đồ mạng lưới các vị trí và lập kế hoạch đo đạc, quan trắc, lấy mẫu bổ sung phục vụ điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển; điều tra, đo đạc, quan trắc xác định nồng độ dầu trong môi trường biển, hiện trạng tài nguyên sinh vật, các hệ sinh thái phục vụ điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển; điều tra, đo đạc, khảo sát chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển; đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển; điều kiện lập kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển; theo dõi diễn biến ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu biển;
Thứ hai, lập kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển: Lập kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển;
Thứ ba, phải thực hiện các kế hoạch đã lập để khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển, điều chỉnh kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển và giám sát kết quả việc thực hiện khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển;
Cuối cùng phải đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2019.
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung