Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 20/5/2019, 17h:29:34
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi tường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (QCVN 65:2018/BTNMT)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi tường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (QCVN 65:2018/BTNMT)
11/27/2018 4:41:17 PM
​​Ngày 14/9, tại Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi tường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (QCVN 65:2018/BTNMT).​

QCVN 65:2018/BTNMT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu thủy tinh từ nước ngoài.

Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu thủy tinh được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu thủy tinh không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu từ nước ngoài.

Về kỹ thuật, Quy chuẩn quy định rõ việc phân loại, làm sạch phế liệu. Phế liệu thủy tinh nhập khẩu phải được loại bỏ các chất, dầu, mỡ, hóa chất, thực phẩm, vật liệu, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm đáp ứng quy định mà Quy chuẩn đưa ra.

Phế liệu thủy tinh được phép nhập khẩu gồm phế liệu thủy tinh ở các hình dạng, kích thước khác nhau có mã HS thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành; phế liệu thủy tinh có nguồn gốc, xuất xứ sau đây: là các sản phẩm hỏng từ các quá trình nấu thủy tinh hoặc sản xuất các sản phẩm thủy tinh; được lựa chọn, thu hồi từ các sản phẩm thủy tinh đã qua sử dụng nhưng đã được làm sạch dầu, mỡ, hóa chất, thực phẩm.

Các loại phế liệu thủy tinh không được phép nhập khẩu gồm các loại thủy tinh có nguồn gốc từ màn hình ti vi, máy tính, các loại bóng đèn và từ dụng cụ y tế; tạp chất không được lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu (hóa chất, chất dễ cháy, chất dễ nổ, chất thải y tế nguy hại; vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ quy định tại QCVN 05:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - miễn trừ khai báo, cấp giấy phép ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; tạp chất nguy hại); tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu (các tạp chất bám dính như: bụi, đất, cát; lớp sơn phủ trên bề mặt thủy tinh; tạp chất khác còn sót lại không phải là thủy tinh mà còn bám dính hoặc bị rời ra từ phế liệu thủy tinh nhập khẩu).

Bên cạnh đó, Quy chuẩn cũng quy định rõ các quy trình kiểm tra, giám định và phương pháp xác định. Việc kiểm tra, giám định đối với lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu được thực hiện thông qua kiểm tra bằng mắt thường hoặc kiểm tra, lấy mẫu phân tích. Cơ quan kiểm tra và tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động kiểm tra, giám định phế liệu thủy tinh nhập khẩu phải tuân thủ quy trình kiểm tra, giám định (gồm có Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường và Quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích); phương pháp lấy mẫu, xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất, tỷ lệ tạp chất.

Ngoài những quy định về kỹ thuật và Quy trình kiểm tra, giám định và phương pháp xác định đối với phế liệu nhập khẩu thì Quy chuẩn quy định rõ về công tác quản lý như sau: Phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-QP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; lô hàng phế liệu thủy tinh nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, giám định, đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, làm cơ sở để Cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc giám định phế liệu thủy tinh nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức giám định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật; việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được thực hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Việc xác định tỷ lệ, khối lượng, thành phần tạp chất và các thông số khác được thực hiện bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP; tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu thủy tinh (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra. Trong đó, nội dung chứng thư giám định phải thể hiện đầy đủ các kết quả về tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các quy định kỹ thuật khác tại  Quy chuẩn này.

Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam và không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thủy tinh phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Mời xem và tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi tường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (QCVN 65:2018/BTNMT) tại đây!

(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung