Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 22h:46:35
Bộ TN&MT đề nghị báo cáo công tác BVMT theo Thông tư số 19
2/1/2019 11:53:16 AM
​Theo quy định tại Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm hàng năm gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.
Tuy nhiên, qua hai năm triển khai thực hiện, nhiều Bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hoặc báo cáo không đúng thời hạn, không đúng mẫu hướng dẫn, thiếu các chỉ tiêu môi trường theo quy định. Năm 2016, có 13 tỉnh và 01 Bộ gửi báo cáo. Năm 2017 có 26 tỉnh báo cáo. Năm 2018, tính đến hết tháng 1, Bộ TN&MT mới nhận được báo cáo của 02 tỉnh là Quảng Ninh và Ninh Bình.
Để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội về công tác bảo vệ môi trường trến phạm vi cả nước năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 508/BTNMT-TCMT ngày 30 tháng 01 năm 2019 trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo hoàn thành báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo đúng mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT kèm theo đầy đủ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, các khó khăn vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị.
Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02 năm 2019 theo địa chỉ: 
Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8229728, thư điện tử: phongtonghop@vea.gov.vn.
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung