Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 22h:45:54
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ TN&MT
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ TN&MT
1/25/2019 2:17:40 PM
Ngày15/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã kí ban hành Quyết định số 90/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của Bộ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT).
Kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ TN&MT được dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ, đồng thời để hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm, tổ chức điều tra xã hội học theo yêu cầu, kế hoạch của Bộ Nội vụ.
Đối với nội dung tự đánh giá, Bộ trưởng giao nhiệm vụ chi tiết cho các đơn vị trực thuộc Bộ và quy định rõ thời gian hoàn thành.
Đối với nội dung điều tra xã hội học sẽ đánh giá tác động của cải cách hành chính đối với: Thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; chất lượng quy định thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; Quản lý công chức, viên chức; Chất lượng đội ngũ công chức của Bộ; quản lý tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Đối tượng điều tra xã hội học tại Bộ TN&MT bao gồm lãnh đạo cấp Vụ/Cục/Tổng cục trực thuộc Bộ và một số công chức phụ trách công tác CCHC của Bộ.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng quy định rõ việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm đảm bảo thực chất, khách quan, đúng thời gian, tiến độ theo quy định của Bộ Nội vụ, ngoài ra cũng để nâng cáo ý thức trách nhiệm vụ của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hằng năm của Bộ nói riêng.
Ngoài ra, Bộ trưởng còn quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hằng năm của Bộ và trách nhiệm của từng đơn vị trực thuộc Bộ.
Các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các thành viên Tổ công tác xác định chỉ số CCHC hằng năm của Bộ trong việc cung cấp các tài liệu có liên quan phục vụ tổ chức đánh giá và tự đánh giá Chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ TN&MT.
Chi tiết văn bản:
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung