Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 22h:45:27
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản quy phạm pháp luật > Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy pháp luật năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy pháp luật năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1/18/2019 2:05:19 PM
Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quyết định này nhằm quy định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. 
Quyết định cũng quy định rõ việc phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT, gồm các loại văn bản như: các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN&MT và cũng quy định rõ từng loại văn bản quy phạm pháp luật, thời hạn trình banh hành cho từng đơn vị trực thuộc Bộ.
Theo Quyết định, trong năm 2019, Tổng cục Môi trường phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (11/2019); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (11/2019); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường (8/2019); và Quyết định thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-Thủ tướng ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (6/2019).
Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng giao Tổng cục Môi trường phải trình Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (thời gian trình tháng 6/2019).
Quyết định 3809/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2018.
Chi tiết văn bản:3809-QĐ-BTNMT.pdf3809-QĐ-BTNMT.pdf
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung