Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 15/10/2019, 2h:22:8
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Tin tức Văn bản hành chính > Kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2"
Kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2"
9/9/2019 10:33:43 AM
Ngày 05/9, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2282/QĐ-BTNMT​ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2".​
​​Theo Quyết định, Ban chỉ đạo dự án gồm 12 thành viên, trong đó, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân là Trưởng ban, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài là Phó trưởng ban. 
Ban chỉ đạo Dự án có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2” và Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực quy định tại các văn kiện Dự án đã được phê duyệt.
. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 392/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”.
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung