Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 17/4/2014, 22h:56:27
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > Văn bản hành chính > Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch BVMT năm 2014 trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch BVMT năm 2014 trên địa bàn tỉnh
8/1/2013 4:24:14 PM
Ngày 19/7/2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, Kế hoạch đã đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch BVMT năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các ngành, các cấp tổ chức thực hiện Luật BVMT. Trong quá trình xây dựng, ban hành và triển khai các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn lồng ghép với nhiệm vụ BVMT theo quan điểm phát triển bền vững, đồng bộ trên cả ba lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường; trong đó đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu về môi trường.
 
Tỉnh đã không ngừng tăng cường thời lượng, đổi mới về hình thức và nội dung công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về môi trường trên các phương tiện thông tien đại chúng tiếp tục được triển khai mạnh và hiệu quả như: mở chuyên đề “Môi trường và Cuộc sống”  trên sóng Đài Phát thành – truyền hình tỉnh; hàng quý có bản tin về tài nguyên và môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường phát hành. Thời lượng thông tin về chuyên mục môi trường trên Đài truyền thanh huyện, thành phố tăng lên; có huyện miền núi sử dụng cả tiếng Kinh và tiếng người dân tộc thiểu số để tuyên truyền.
 
Tỉnh tổ chức điều tra khảo sát, khoanh vùng các khu vực ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng; đặc biệt tập trung đối với các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và chất độc dioxin do chiến tranh để lại; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về BVMT tại Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp, lưu vực các sông Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg. Trong những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ kinh phí để triển khai các dự án xử lý ô nhiễm triệt để đối với các cơ sở thuộc khu vự công ích.
 
Trong năm 2014, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ các điểm ô nhiễm môi trường bức xúc tại địa phương, đặc biệt là xử lý môi trường nước tại 02 hồ điều hòa trong thành phố Quảng Ngãi; xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường.
 
Về quản lý chất thải, tỉnh sẽ kiểm soát chất thải từ hoạt động công nghiệp, xây dựng hoành chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp Tịnh Phong, khu kinh tế Dung Quất và tại các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề có lưu lượng nước thải sản xuất công nghiệp từ 300 m3/ngày đêm trở lên.
 
Đối với công tác bảo vệ đa dạng sinh học, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, trong đó có đánh giá đa dạng sinh học của hệ sinh thái tại đảo Lý Sơn, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Linh Hương (VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung