Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 16/7/2019, 8h:57:48
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Văn bản pháp luật > QCVN-TCVN-Hướng dẫn kỹ thuật > Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt
Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt
3/21/2017 12:42:30 PM
Trang TTĐT moitruong.com.vn trân trọng giới thiệu tới độc giả các tiêu chuẩn về về chất lượng nguồn nước và nước cấp sinh hoạt trong Bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam - TCVN.
QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt thay thế QCVN 08:2008/BTNMT  

QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau thay thế QCVN 09:2008/BTNMT  

QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển thay thế QCVN 10:2008/BTNMT

QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm)

QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm)

TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng

09/2005/QĐ-BYT Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch do Bộ Y Tế ban hành
moitruong.com.vn
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung