Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 3h:29:40
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Truyền thông > Tạp chí môi trường > Triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia

Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc, Công ty TNHH MTV 45 được giao nhiệm vụ triển khai dự án nâng công suất mỏ than Đồng Rì từ 150.000 tấn lên 800.000 từ năm 2006.

Quảng Ninh là mảnh đất giàu tiềm năng, tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng (trữ lượng than đá chiếm trên 90% trữ lượng của cả nước). Ngoài ra, Quảng Ninh có vị trí trọng yếu trong vùng tam giác trọng điểm kinh tế phía Bắc, một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng của vùng trọng điểm kinh tế Bắc bộ, một khu vực phát triển năng động của kinh tế biển và ven biển.

Là tỉnh trung du miền núi, trong hơn 5 năm qua (2005 - 2010), Sở TN&MT Bắc Giang đã tích cực, chủ động trong công tác quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh và đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Để định hướng các hoạt động BVMT của toàn Đoàn, đồng thời tạo cơ chế phối hợp mang tính hệ thống từ TW đến cơ sở, ngày 8/12/2008, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Nghị quyết liên tịch số 03/2008/NQLT-TWĐTN-BTNMT “Về việc phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 — 2012”, nhằm phát huy vai trò xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển bền vững. Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết, 100% các tỉnh, thành Đoàn đã phối hợp với Sở TN&MT địa phương, triển khai tích cực các nội dung, chương trình bảo vệ và gìn giữ môi trường, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, có vai trò quan trọng trong việc tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên nông dân; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia góp phần thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. Trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường nông thôn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cải thiện và giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước đang tích cực đẩy mạnh công cuộc CNH - HĐH đất nước, từng bước hội nhập sâu rộng và toàn diện với quốc tế. Bên cạnh những lợi ích to lớn đạt được như thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác BVMT do tình trạng ô nhiễm và hủy hoại môi trường ngày càng gia tăng, trong đó có những vấn đề mang yếu tố nước ngoài. Việc giải quyết hài hòa mối quan hệ “phát triển bền vững - an sinh xã hội - BVMT” trở thành một trong những yêu cầu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, được Bộ Chính trị nêu trong Nghị quyết 41-NQ/TW.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch - Vệ sinh môi trường và Đề án cấp nước sạch nông thôn của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006 - 2010, đã có 85% dân cư nông thôn toàn tỉnh năm 2010 được cung cấp nước sạch đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; 71% hộ dân nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; số trạm y tế có sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt kế hoạch đề ra;65% số làng nghề được xử lý chất thải; 56,4% trường học và hầu hết các công trình công cộng có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 83
Truy cập ngày: 1.418
Tổng truy cập: 63.064.308