Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 3h:12:22
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Truyền thông > Tạp chí môi trường > Triển khai thực hiện nghị quyết số 41-NQ/TW của bộ Chính trị

Khánh Hòa có vị trí địa lý thuận lợi và nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Hầu hết, các hệ sinh thái ở nước ta đều có tại tỉnh Khánh Hòa như rừng ngập mặn, rừng nhiệt đới, đồng bằng, đầm vịnh, bãi biển, hải đảo... Từ tài nguyên khoáng sản như nguồn nước khoáng dồi dào, vật liệu xây dựng với hàng chục mỏ đá và hai mỏ cát có quy mô lớn đến tài nguyên môi trường biển là nguồn lợi thủy sản, sinh vật biển, các rạn san hô; tài nguyên rừng là nhiều loại gỗ, sinh vật quý... đã tạo cho Khánh Hòa có nhiều tiềm năng phát triển đủ mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực kinh tế.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ. Hội có chức năng vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng và tham gia quản lý nhà nước. Trong những năm qua, nhận thức vai trò hết sức quan trọng của phụ nữ trong việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước (Nghị quyết 41); Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Chiến lược BVMT quốc gia), Đoàn Chủ tịch (ĐCT) TW Hội LHPN Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo các cấp Hội thực hiện đạt kết quả thiết thực.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, thiên tai, lũ lụt ngày càng gia tăng ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đang gióng lên hồi chuông báo động đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) hiện nay. Theo các nhà khoa học, dự báo trong vòng 30 năm tới, nếu như chúng ta không ngăn chặn được hiện tượng hiệu ứng nhà kính thì mặt nước biển sẽ dâng lên từ 1,5 - 3,5 m, nhiệt độ trung bình của Trái đất sẽ tăng khoảng 3,60C và mỗi thập kỷ sẽ tăng 0,30C, trong đó Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị, Chiến lược BVMT quốc gia và Luật BVMT năm 2005 và Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Ban thường trực UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Chương trình “Toàn dân tham gia BVMT” là một trong 36 Chương trình thuộc “Chiến lược BVMT quốc gia của Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2/12/2003 tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg và giao cho MTTQVN chủ trì thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị, Chiến lược BVMT quốc gia và Luật BVMT năm 2005 và Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Ban thường trực UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Chương trình “Toàn dân tham gia BVMT” là một trong 36 Chương trình thuộc “Chiến lược BVMT quốc gia của Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2/12/2003 tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg và giao cho MTTQVN chủ trì thực hiện.

Ngày 2/12/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg về Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và ngày 15/11/2004, Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết 41). Năm 2005, Quốc hội Khóa XI thông qua Luật Bảo vệ môi trường thay cho Luật Bảo vệ môi trường năm 1993. Ngày 21/1/2009, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 29-CT/TW(Chỉ thị 29) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị. Đây là những văn bản quan trọng về chính sách, pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH).

Ngày 21/1/2009 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 29-CT/TW (Chỉ thị 29) về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW (Nghị quyết 41) ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước". Chỉ thị 29 yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện triệt để các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 41, trong đó chú trọng thực hiện 7 nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đặc biệt trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác BVMT trong toàn Đảng và toàn xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp BVMT hài hòa với việc phát triển nhanh kinh tế đất nước và giải quyết tốt các vấn đề xã hội đặt ra trong quá trình CNH - HĐH.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 57
Truy cập ngày: 1.259
Tổng truy cập: 63.064.149