Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 19/6/2018, 2h:16:18
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Truyền thông > Tạp chí môi trường > Cơ chế và chính sách > Lộ trình xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Nghệ An
Lộ trình xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại Nghệ An
12/18/2012 1:59:22 PM
Nghệ An là tỉnh có số lượng các kho thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu lớn nhất trên cả nước với 913 điểm từ thời kỳ chiến tranh và bao cấp để lại. Năm 2008, Sở TN&MT Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu phân tích 277/913 điểm kho thuốc, kết quả phân tích đã xác định được 265/277 điểm có dư lượng hóa chất BVTV trong đất lớn hơn quy chuẩn cho phép (chiếm 96%).
Để quản lý các điểm tồn lưu hóa chất, năm 2008, Sở TN&MT đã phối hợp với Chi cục BVTV Nghệ An tiến hành điều tra, thống kê, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm các điểm tồn lưu thuốc BVTV trên địa bàn và đề xuất phương án xử lý. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh có 177 điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 540 điểm gây ô nhiễm môi trường.
Theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước, trên địa bàn tỉnh có 268 điểm, trong đó có 189 điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để 2010 - 2015, 79 điểm gây ô nhiễm môi trường phải xử lý triệt để giai đoạn 2016 - 2025; Trong Danh mục 100 khu vực ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất BVTV tồn lưu của Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015 thì trên địa bàn tỉnh có tới 55 điểm, chiếm 55% số điểm trên cả nước.
Việc xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường do tồn lưu thuốc BVTV rất phức tạp, đòi hỏi có nguồn kinh phí lớn, yêu cầu về mặt kỹ thuật xử lý cao, thời gian xử lý triệt để. Do vậy, trong thời gian tới cần có những giải pháp cụ thể nhằm hạn chế ô nhiễm do sử dụng thuốc BVTV như: Có chế độ ưu đãi, hỗ trợ cho các chương trình sản xuất và ứng dụng các sản phẩm hữu cơ, vi sinh vào công tác phòng trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật. Chọn lọc các loại thuốc, dạng thuốc BVTV an toàn, phân giải nhanh trong môi trường; Đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, ưu tiên sử dụng giống kháng sâu bệnh, gieo trồng các giống cây kháng sâu bệnh, bảo vệ thiên địch khi dùng thuốc; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực BVTV. Hoàn thiện khung pháp lý quản lý thuốc BVTV và xây dựng khung pháp lý để quản lý thuốc BVTV tồn lưu; Tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến những tác hại do ô nhiễm thuốc BVTV gây ra trong sản xuất để góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường. Đồng thời nâng cao hiểu biết của người nông dân trong việc sử dụng thuốc BVTV hợp lý, đúng cách, đúng chủng loại, an toàn và có hiệu quả từ đó giảm lượng thuốc BVTV sử dụng và khuyến cáo nông dân sử dụng các thuốc sinh học không gây ô nhiễm môi trường, ít ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Chú trọng việc thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng.
Hàng năm, Sở TN&MT đều đưa các điểm tồn lưu hóa chất BVTV vào Danh mục các dự án, đề án BVMT với các nội dung điều tra, khảo sát, xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng theo địa bàn các huyện nhằm bổ sung, khảo sát thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường khu vực kho thuốc BVTV tại các điểm ô nhiễm để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm, phân vùng ô nhiễm, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ xử lý đối với đất bị ô nhiễm hóa chất BVTV tại khu vực kho, nền kho và khu vực xung quanh làm cơ sở cho việc xây dựng dự án xử lý ô nhiễm.
Năm 2011, bắt đầu tiến hành xử lý tại kho Dùng, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương đến nay đã hoàn thành việc xử lý. Năm 2012, tiến hành xử lý tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu; Xóm Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ; xóm Viên Thái, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ; Xóm Thái Sơn, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ; Nông trường Vực Rồng, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ; xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn và lập các dự án khác trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, Sở TN&MT phối hợp với Tổng cục Môi trường tiến hành xử lý 2 điểm tồn dư thuốc BVTV Hòn Trơ, Diễn Châu và Mậu li, Kim Liên nằm trong Dự án xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất BVTV tồn lưu tại Việt Nam (Pop- Pesticides).
Hiện nay, lộ trình xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu thuốc BVTV của tỉnh dựa trên kế hoạch xử lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, Kế hoạch xử lý kèm theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ cũng như dựa vào điều kiện về nguồn vốn, kỹ thuật thực tế. Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ triển khai xử lý 2 điểm giai đoạn 2012 - 2013; 20 điểm giai đoạn 2013 - 2014; 33 điểm giai đoạn 2014-2015.
Theo Kế hoạch xử lý kèm theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành xử lý 9 điểm ô nhiễm năm 2013; hoàn thành xử lý thêm 19 điểm ô nhiễm năm 2014; đến năm 2015 sẽ hoàn thành xử lý các điểm còn lại.
Do kinh phí xử lý các điểm ô nhiễm là rất lớn, kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh không đủ để giải quyết nên sau khi có các dự án được phê duyệt Chi cục BVMT sẽ tham mưu với Sở TN&MT trình UBND tỉnh đề xuất kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích để huy động nguồn lực xử lý, phục hồi ô nhiễm môi trường.
Trong thời gian tới, Chi cục BVMT tham mưu cho Sở TN&MT Nghệ An tiếp tục chủ động triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu trên địa bàn tỉnh nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất BVTV, đem lại môi trường trong lành cho nhân dân và cộng đồng.
Hồ Sỹ Dũng – Phó Chi cục trưởng - Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An
TCMT 10/2012
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung