Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 18/11/2019, 7h:54:39

Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường: Niềm tin của nhân dân
Cục cảnh sát môi trường (C36), Bộ công an đã được thành lập và đi vào hoạt động t ngày 5/3/2007, với chức năng nhiệm vụ, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT). Đến nay, Cục Cảnh sát môi trường đổi tên thành Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C49).

Thư mời Tài trợ Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số     987/VPCP-KG ngày 11 tháng 02 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 và các sự kiện liên quan.

Thư mời tham dự Triển lãm tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III
Triển lãm tại  Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III nhằm các mục đích giới thiệu các thành tựu trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các địa phương trong cả nước. Các đơn vị tham gia triển lãm lần này dành cho các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm các chủ đề chính:

THỐNG KÊ
IP truy cập: 382
Truy cập ngày: 1.632
Tổng truy cập: 63.028.528