Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 18/11/2019, 8h:36:56

Có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2016, Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam để ghi nhận các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2016.

​​Đặng Trần Quang là học sinh lớp 12A3, Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, Hà Nội là người ít tuổi nhất đoạt giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015.​

​​Từ trước đến nay chúng ta thường nghĩ rằng, công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cộng đồng chứ chưa mấy ai quan tâm tới vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.​

​​Cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉ khi có sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình, tự nguyện, hiệu quả của đông đảo cộng đồng thì sự nghiệp bảo vệ môi trường mới thu được kết quả tốt được. ​

​​Quản lý nhà nước về môi trường đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Trong những năm gần đây cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, ban hành chủ trương, chính sách,luật pháp về bảo vệ môi trường và tổ chức triển khai tới đông đảo các tầng lớp nahan dân góp phần ổn định và  phát triển kinh tế xã hội bền vững và hội nhập quốc tế. Đã xuất hiện nhiều tập thẻ, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích có tính hiệu quả kinh tế xã hội cao trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, môi trường của Việt Nam ngày càng được quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn.​

​Từ nhận thức về Giải thưởng môi trường là sự ghi nhận của xã hội đối với sự cố gắng phấn đấu của doanh nghiệp tham gia công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững doanh nghiệp, bảo vệ môi trường sống, sức khỏe cộng đồng.​

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 487
Truy cập ngày: 1.890
Tổng truy cập: 63.028.786