Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/11/2019, 3h:55:19

Ngày 11 tháng 03 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1042/BTNMT-TCMT đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo, giới thiệu các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam (Giải thưởng) năm 2019.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA  CỦA GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng Môi trường Việt Nam (Giải thưởng) nhằm biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; phát triển phong trào bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.​​

Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 110
Truy cập ngày: 1.590
Tổng truy cập: 63.064.480