Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 17/9/2019, 11h:11:1
Thông báo lần 2 về Giải thưởng môi trường
6/17/2019 9:14:45 AM
Ngày 11 tháng 03 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1042/BTNMT-TCMT đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo, giới thiệu các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam (Giải thưởng) năm 2019.

Tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2019, Cơ quan thường trực Giải thưởng đã nhận được 52 văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đã tiếp nhận nhiều hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng.​

Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 sẽ kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 (tính theo dấu bưu điện), Hội đồng xét tặng Giải thưởng sẽ làm việc từ ngày 10 tháng 7 năm 2019, Lễ trao Giải thưởng sẽ được tổ chức nhân dịp hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (tháng 9 năm 2019).

Để việc xét tặng Giải thưởng được khách quan, rộng rãi, chính xác và kịp thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Hiệp hội, Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước quan tâm, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân và cộng đồng nhanh chóng hoàn tất Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng, gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng đúng hạn, theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ liêm, Hà Nội; điện thoại: 02437956868 (số máy lẻ 5888), di động: 0987882111.

Thông tin về việc xét tặng Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn, của Tổng cục Môi trường: http://www.vea.gov.vn, của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: http://monremedia.vn.

VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung