Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/9/2019, 20h:17:17

Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, phát động từ ngày 05/6/2016, kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 5/11/2016.

Năm 2016, Bộ TN&MT đã phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6, thu hút được đông đảo các nhà làm phim tham dự.

Sau một tuần làm việc khẩn trương, Hội đồng Giám khảo Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6 đã lựa chọnvà đề cử 21 tác phẩm điện ảnh, truyền hình xuất sắc đề nghị Ban tổ chức và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng giải thưởng.

Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6 nhằm biểu dương các tác phẩm Phim điện ảnh và truyền hình về đề tài môi trường có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật góp phần thúc đẩy sự tham gia của điện ảnh và truyền hình trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đưa thông tin kịp thời đến với công chúng.

Ngày 07 tháng 9 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2052/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6, đồng thời ban hành Công văn mời các tổ chức, cá nhân gửi tác phẩm Điện ảnh, Truyền hình tham dự Liên hoan phim.

Ngày 7/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2052/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 6. Bộ trưởng giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam và các đơn vị có liên quan khác xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành.

​Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 5, do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Điện ảnh Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa