Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 22/3/2019, 23h:45:16
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Từ 06/9/2018: Bộ TN&MT thực hiện sử dụng hoàn toàn văn bản hành chính điện tử có xác thực chữ ký số
Từ 06/9/2018: Bộ TN&MT thực hiện sử dụng hoàn toàn văn bản hành chính điện tử có xác thực chữ ký số
8/9/2018 11:15:41 PM
Ngày 09/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hanh Chỉ thị số 01/CT-BNTMT chỉ thị việc sử dụng hoàn toàn văn bản hành chính điện tử ​có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử k từ ngày 06 tháng 9 năm 2018.​​​​​
​Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện việc sử dụng hoàn toàn văn bản hành chính​ điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cơ quan đơn vị, cá nhân (trừ văn bản mật và một số văn bản cần bản giấy để lưu hồ sơ bảo đảm tính pháp lý); sử dụng triệt để trục liên thông văn bản của Chính phủ để gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Trong thời gian qua, việc triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của các đơn vị thuộc Bộ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo môi trường làm việc điện tử hiện đại, rõ ràng, công khai; giảm đáng kể thời gian luân chuyển văn bản, lưu lại được tiến trình và thời gian xử lý, góp phần tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công vụ, đồng thời giảm thiểu giấy tờ, tiết kiệm khá nhiều chi phí văn phòng phẩm và công lao động. Đã hình thành phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành hiện đại, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc, góp phần thực hiện cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung