Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 8/12/2019, 4h:53:12
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Hội thảo về hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương tại khu vực phía Bắc
Hội thảo về hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương tại khu vực phía Bắc
11/20/2019 5:46:40 PM
​​Nhằm triển khai Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 19/11, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương”. ​
Tham dự Hội thảo có ông Phạm Văn Cường, Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo, chuyên viên các Sở: TNMT, Xây dựng, NN&PTNT của 13 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hồ Kiên Trung – Chánh Văn phòng Tổng cục cho biết, trước thực trạng ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, xảy ra nhiều sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ, giải pháp cấp bách cho các Bộ ngành và địa phương để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm và bảo vệ môi trường, trong đó, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường các địa phương.


Ông Phạm Văn Cường, Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội thảo

Từ năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tiến hành nghiên cứu, tính toán thử nghiệm Bộ chỉ số để có điều chỉnh phù hợp với công tác quản lý bảo vệ môi trường của các địa phương. Sau 2 năm thử nghiệm, ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số). “Thực hiện Bộ chỉ số này, chúng ta cũng sẽ hình thành được một hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất về kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước” – ông Hồ Kiên Trung nhấn mạnh.

 
 
Giới thiệu nội dung hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số, ông Đặng Quốc Thắng – Phó Chánh Văn phòng Tổng cục cho biết, Bộ chỉ số được ban hành nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong các chính sách, chiến lược, nghị quyết của đảng và nhà nước đã ban hành; đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố; đồng thời đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để từ đó nâng cao nhận thực, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.
Bộ chỉ số với 27 chỉ số thành phần được thiết kế dựa trên các tiêu chí, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo về môi trường trong năm cua các địa phương.
Dự thảo tài liệu hướng dẫn thực hiện đã được Tổng cục Môi trường xây dựng chi tiết, cụ thể để tính toán định lượng cho từng chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số.
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT tại Quyết định 2782/QĐ-BTNMT, Tổng cục Môi trường phải khẩn trương phối hợp các các Bộ, ngành và địa phương tiến hành xây dựng, trình ban hành ngay bộ Tài liệu hướng dẫn để thống kê, báo cáo kết quả các chỉ số để các địa phương thực hiện đồng bộ, thống nhất, nhất quán một cách hiểu và áp dụng.

 
Từ phải qua trái: Chánh Văn phòng Tổng cục Hồ Kiên Trung và Phó Chánh Văn phòng 
Tổng cục Đặng Quốc Thắng
 
Tham gia góp ý, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung trong dự thảo tài liệu hướng dẫn thực hiện thu thập, tổng hợp, tính toán 26 chỉ số thành phần của Bộ chỉ số. Các đại biểu đã chỉ ra những thuận lợi, những vấn đề đã đạt được, đồng thời cũng đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến những nội dung còn chưa rõ, có thể hiểu nhiều cách khác nhau, cách thức tiến hành thực hiện Bộ chỉ số; đề xuất sửa đổi, bổ sung bản hướng dẫn để phù hợp hơn, triển khai thực hiện thống kê, báo cáo một cách đồng bộ, chính xác.
 
 
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị, các giải pháp cần triển khai nhằm thực hiện tốt Bộ chỉ số kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được ban hành; trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm của địa phương trong việc tính toán, áp dụng thử nghiệm bộ chỉ số trong các năm qua; đặc biệt là các kinh nghiệm, cách làm hay đã triển khai trong thực tiễn để thu thập, tính toán bảo đảm kết quả chính xác của bộ số.
Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Hồ Kiên Trung đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, cụ thể, có tính xây dựng, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung và việc triển khai bộ chỉ số ở địa phương nói riêng. Ông Trung cam kết Tổng cục Môi trường sẽ nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện tài liệu hướng dẫn để trình Bộ TN&MT ban hành trong thời gian tới./.

 
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung