Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 12h:14:47
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
7/15/2019 10:40:15 AM
Sáng 12/7, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
​​Đến dự Hội nghị có lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường.
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Xuân Thủy đã báo cáo kết quả đã đạt được của Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Báo cáo đã khái quát những thành tích nổi bật đối với từng nhiệm vụ trong thời gian qua. Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, sự nỗ lực của tâp thể cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm về cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên các phương tiện truyền thông đại chúng và báo Tài nguyên và Môi trường; triển khai thu thập, xây dựng và quản lý dữ liệu, tư liệu thư viện và điện tử phục vụ quản lý nhà nước về môi trường của Tổng cục Môi trường; tổ chức hướng dẫn việc thu thập, giao nộp, lưu trữ, quản lý, thống kê, cung cấp, chia xẻ thông tin, dữ liệu, tư liệu môi trường; tổng hợp và công bố thông tin về danh mục dữ liệu môi trường theo quy định của pháp luật; xây dựng quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; xây dựng khung kiến trúc về cơ sở dữ liệu của ngành môi trường; thực hiện cứu khoa học, đào tạo phục vụ quản lý nhà nươc về môi trường...đặc biệt là việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu về kết quả thanh tra, kiểm tra của Tổng cục Môi trường, phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt ...trên phạm phi toàn quốc.
 

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường nhất trí với nội dung báo cáo sơ kết của Trung tâm và trao đổi về những vướng mắc giữa các đơn vị, đồng thời chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, phối hợp tốt giữa các đơn vị để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kết luận Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đánh giá cao về những kết quả mà Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Phó Tổng cục trưởng cũng chỉ ra số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tốt hơn trong 06 tháng tiếp theo để đạt được kết quả theo kế hoạch đã đề ra.
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức chỉ đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường cần tiếp tục triển khai các nội dung sau: Xây dựng khung kiến trúc về cơ sở dữ liệu của ngành môi trường phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ chính phủ điện tử của Bộ TN&MT và của Chính phủ; tập trung xây dựng, thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của Trung tâm là Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự học hỏi để trau dồi, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm.
Trung tâm cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất bổ sung kinh phí cho các nhiệm vụ mở mới và các nhiệm vụ đang triển khai thực hiện; khẩn trương lên kế hoạch làm việc với Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị trong Tổng cục để thống nhất việc thành lập Ban Công nghệ thông tin của Tổng cục Môi trường
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung