Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 15/12/2019, 12h:39:57
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc: Hội nghị Sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc: Hội nghị Sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019
7/16/2019 4:47:56 PM
​Ngày 16/7, tại Hà Nội, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh đã dự và chỉ đạo Hội nghị.
​Theo Báo cáo của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Trung tâm), 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã triển khai 7 nhiệm vụ chuyên môn, 3 đề tài, 2 dự án đầu tư và 9 hạng mục công việc được điều chuyển từ các đơn vị khác. Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, đến nay đã phê duyệt thuyết minh và dự toán 7 nhiệm vụ chuyên môn.
Thực hiện chương trình quan trắc phân tích định kỳ, Trung tâm đã tiến hành quan trắc 3/6 đợt trên phạm vi 5 lưu vực sông và vùng kinh tế trọng điểm phía bắc với tổng số lượng 941 mẫu (279 mẫu khí, 555 mẫu nước mặt, 20 mẫu trầm tích nước ngọt, 75 mẫu nước biển và 12 mẫu trầm tích nước biển). Bên cạnh đó, Trung tâm đã tập trung xây dựng các phương pháp quan trắc mới cho các chỉ số đặc thù, đến nay Trung tâm đã được phê duyệt thêm 77 thống số quan trắc môi trường được công nhận VIMCERTS, nâng tổng số thông số lên gần 500, đảm bảo quan trắc và phần tích đầy đủ theo các QCVN về môi trường.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Trung tâm đã tiếp nhận 17 trạm quan trắc môi trường nước từ Dự án World Bank và vận hành cùng 11 trạm quan trắc môi trường trường quốc gia đảm bảo cung cấp số liệu thường xuyên, liên tục, đầy đủ theo đúng quy định. Trung tâm đã thực hiện chuyển giao phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động cho 24 địa phương trên cả nước.
Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tích cực, chủ động phối hợp với các Cục vùng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các điểm nóng và xử lý sự cố môi trường. Trung tâm đã thành lập 7 đoàn quan trắc thực hiện chương trình quan trắc tại 34/55 cơ sở trên 29/37 tỉnh, thu thập 40 mẫu khí thải, 35 mẫu nước thải và 36 mẫu chất thải rắn.
Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc phát biểu tại Hội nghị
Đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm, Trung tâm đã hoàn thành việc đánh giá chứng nhận hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (mã số ĐK 40) lần thứ 5 đối với 80 phương tiện đo, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN chỉ định lần thứ 3 về kiểm định đối với 17 phương tiện đo và thử nghiệm đối với 04 chất chuẩn, duy trì 8 hệ thống chuẩn đo lường.
Đối với lĩnh vực hợp tác quốc tế, Trung tâm tiếp tục duy trì hợp tác với các tổ chức quốc tế có uy tín trong lĩnh vực quan trắc môi trường như Jica, WB, UNEP, UNDP, CAI-Asia, APMMN… triển khai các dự án như lấy mẫu và phân tích dioxin trong mẫu môi trường thuộc dự án nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver giảm ô nhiễm dioxin trong đất; triển khai dự án “Đánh giá ảnh hưởng của Dioxin/Furan lên sức khỏe con người; nghiên cứu thành phần bụi PM2.5 trong không khí ở Hà Nội…
Đặc biệt, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã tích cực mở rộng và đẩy mạnh phát triển các các hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường, dioxin và độc chất; kiểm định, hiệu chuẩn và đánh giá chất lượng hệ thống; lập báo cáo hiện trạng môi trường; xây dựng CSDL về môi trường…
Đối với kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Trung tâm tập trung triển khai các dự án, nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra; tiếp tục duy trình, thực hiện các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường theo kế hoạch; chuyển giao phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động cho 50 địa phương để sử dụng thống nhất; tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao kết quản Trung tâm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã triển khai công việc bám sát chương trình công tác năm đã đề ra. Đồng thời, các đại biểu mong rằng trong 6 tháng cuối năm 2019, Trung tâm cần tập trung, đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục trong các công tác thanh, kiểm tra; công tác tổ chức cán bộ và phối hợp với Văn phòng Tổng cục công khai các thông tin quan trắc môi trường lên Cổng thông tin điện tử.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Trung tâm đạt được trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã cố gắng, nỗ lực triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng của Tổng cục. Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Trung tâm cần tập trung, phối hợp với Văn phòng Tổng cục và Vụ Kế hoạch – Tài chính triển khai các nhiệm vụ còn tồn đọng, xây dựng báo cáo cụ thể các trạm quan trắc dừng hoạt động; đề án tổng thể quản lý, vận hành đối với tất cả các trạm quan trắc; phối hợp với Văn phòng Tổng cục trong việc cung cấp thông tin trong việc cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục.
Đối với việc triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tổng cục xây dựng, đề xuất quy trình lấy mẫu phù hợp với quy định của pháp luật, bám sát tình hình thực tế hiện nay; xây dựng kế hoạch quan trắc định kỳ năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng đề án, khảo sát cơ chế quản lý cho các trạm quan trắc tự động phù hợp với tình hình tại địa phương, tăng cường công tác chuyển giao phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc môi trường cho các địa phương có nhu cầu; đẩy mạnh hướng dẫn kiểm định đối với các hệ thống quan trắc tự động; phối hợp chặt chẽ với các Cục vùng trong công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu, trả kết quả đúng thời hạn./.
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung