Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 27/6/2019, 18h:3:56
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc
Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc
4/2/2019 9:10:36 AM
​Chiều 01/4, Tổng cục Môi trường (TCMT) đã tổ chức buổi họp về việc triển khai Kế hoạch kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc (Kế hoạch) do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài chủ trì.
Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải Nguyễn Thượng Hiền cho biết công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) dự kiến được triển khai trên toàn quốc trong khoảng thời gian 2 tháng. Trong đó, TCMT sẽ triển khai 4 Đoàn công tác tiến hành rà soát, đánh giá 51 cơ sở xử lý CTRSH lớn trên phạm vi 25 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
 Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài phát biểu chỉ đạo tại buổi họp
Đoàn công tác của TCMT sẽ tổ chức làm việc với các địa phương để rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về CTRSH, bao gồm công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH của địa phương; việc xây dựng và ban hành các quy định về quản lý CTRSH; đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn…
Đối với công tác đánh giá các cơ sở xử lý CTRSH, Đoàn công tác của TCMT sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung như: sự phù hợp với quy hoạch; công suất thiết kế so với quy hoạch; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phương pháp, công nghệ, quy trình xử lý; suất đầu tư, đơn giá; hiệu quả xử lý và bảo vệ môi trường của các cơ sở xử lý CTRSH; ; các chính sách, hỗ trợ của địa phương đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho rằng để triển khai, đánh giá toàn diện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên phạm vi cả nước, Vụ Quản lý chất thải cần tập trung xây dựng báo cáo chi tiết. Trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố báo cáo các nội dung chính như số lượng CTRSH phát sinh, thu gom và xử lý; số lượng CTRSH được thu hồi, tái chế và phân loại tại nguồn; các cơ sở xử lý CTRSH, bãi chôn lấp; việc tuân thủ quy hoạch về xử lý CTRSH; các công nghệ xử lý CTRSH đã triển khai trên địa bàn; các đơn vị được giao thu gom, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có một số ý kiến cho rằng việc triển khai kế hoạch cần tập trung vào các đối tượng trọng tâm như các cơ sở có hồ sơ môi trường, các lò đốt rác có khối lượng xử lý lớn;chia các đoàn thành các tổ công tác rà soát, đánh giá công tác quản lý CTRSH
Kết luận buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đánh giá các nội dung triển khai Kế hoạch  đã bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, đồng thời yêu cầu Vụ Quản lý chất thải cần bổ sung chi tiết các nội dung làm việc của Tổng cục Môi trường với Cơ quan chức năng của UBND tỉnh/thành phố liên quan đến cơ chế, chính sách, đầu tư, quy hoạch về quản lý CTRSH; việc thu gom, vận chuyển, phân loại rác tại nguồn của địa phương; phân chia quy mô các cơ sở xử lý, bãi chôn lấp theo các cấp tỉnh, huyện, xã tương ứng với các đoàn rà soát, đánh giá, trong đó phân cấp rõ cấp nào do Tổng cục Môi trường thực hiện, cấp nào do cấp tỉnh thực hiện để nâng cao hiệu quả của quá  trình rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về CTRSH trên phạm vi toàn quốc./.
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung