Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 16/7/2019, 9h:31:43
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Tổng cục Môi trường triển khai việc rà soát toàn bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường
Tổng cục Môi trường triển khai việc rà soát toàn bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường
4/10/2019 11:04:14 PM
Sáng ngày 10/4, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đã chủ trì cuộc họp về lập kế hoạch rà soát toàn bộ các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam (TCVN, QCVN) về môi trường.

Tham gia cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức và lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc (KHCN&HTQT) Nguyễn Thị Thiên Phương đã báo cáo chi tiết trình tự, thủ tục, nội dung thực hiện việc lập, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng năm; rà soát định kỳ tiêu chuẩn, quy chuẩn.   

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng việc rà soát định kỳ các tiêu chuẩn, quy chuẩn là rất cần thiết nhằm đáp ứng tốt nhu cầu quản lý thực tiễn, tuy nhiên, thực tiễn triển khai công tác rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thời gian qua cho thấy, tiêu chuẩn, quy chuẩn sau khi được rà soát thì có tiêu chuẩn, quy chuẩn cần được điều chỉnh, bổ sung nhưng cũng có tiêu chuẩn, quy chuẩn có thể giữ nguyên các nội dung đã được ban hành.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị trong thời gian tới, chỉ ban hành một tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn tại một Thông tư, không ban hành nhiều nhiều tiêu chuẩn/ quy chuẩn tại một Thông tư như một số Thông tư hiện hành; rà soát để bổ sung hoặc loại bỏ một số tham số, quy định thống nhất, đồng bộ đối với các thông số, cập nhật các phương pháp phân tích tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm thuận tiện hơn trong công tác áp dụng thực tế hoặc công tác điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn/ quy chuẩn.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết Bộ đã giao Tổng cục thực hiện nhiệm vụ rà soát toàn bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường hiện hành và báo cáo Bộ vào tháng 6 năm 2019, đồng thời Lãnh đạo Tổng cục đã giao các đơn vị chuyên môn thực hiện nội dung này. Do vậy, các đơn vị được giao cần xác định kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể để có báo cáo rà soát về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đưa ra được các tham số của tiêu chuẩn/quy chuẩn cần hoặc không cần điều chỉnh, bổ sung theo đúng các quy định hiện hành; đồng thời, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nội dung này.

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện việc rà soát toàn bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường theo đúng quy định hiện hành và báo cáo lãnh đạo Tổng cục để báo cáo Bộ vào tháng 6 năm 2019. Trong đó, Vụ KHCN&HTQT thực hiện rà soát các quy định hiện hành để hướng dẫn các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt việc rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn đến hạn phải thực hiện rà soát lại; rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn đến hạn theo quy định và tham mưu, báo cáo lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện; nghiên cứu, tham mưu việc thành lập Tổ công tác với thành phần gồm các đơn vị chuyên môn của Tổng cục và các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường để thực hiện việc rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Các đơn vị chuyên môn phải có kế hoạch rà soát định kỳ các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Thông qua công tác rà soát này, các đơn vị cần đánh giá các quy định hiện hành và đề xuất các nguyên tắc nhằm đẩy mạnh công tác áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thực tiễn, góp phần nâng cao công tác bảo vệ môi trường, tăng cường chất lượng môi trường.

(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung