Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 8/12/2019, 4h:52:40
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Rà soát các bất cập, vướng mắc của Luật bảo vệ môi trường 2014 và các luật khác có liên quan
Rà soát các bất cập, vướng mắc của Luật bảo vệ môi trường 2014 và các luật khác có liên quan
11/6/2019 6:12:11 PM
​​Ngày 6/11, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đã họp với các bộ, ngành về rà soát, đánh giá, xác định các vướng mắc, bất cập của Luật bảo vệ môi trường 2014 và các luật khác có liên quan.
Tham dự cuộc họp, về phía Tổng cục Môi trường, có ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, và đại diện các Bộ Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Theo Báo cáo tại cuộc họp, việc rà soát, đánh giá được thực hiện với mục tiêu xác định các vấn đề, nội dung cần xem xét sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Bảo vệ môi trường (BVMT). Trong đó tập trung rà soát, đánh giácác chủ trương, chính sách mới của Đảng và Chính phủ về BVMT trong thời gian gần đây cần được thể chế hoá; các vấn đề xung đột, mâu thuẫn, vướng mắc, bất cập cần thống nhất giữa Luật BVMT và các luật có liên quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý BVMT.
 Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh phát biểu tại buổi họp
Theo đó, Tổng cục Môi trường đã tiến hành rà soát đối với 48 bộ luật/ luật thuộc 10 nhóm luật thuộc các lĩnh vực có liên quan đến BVMT như: đầu tư, sản xuất, kinh doanh; quy hoạch, xây dựng, giao thông, đô thị; công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; y tế; tài nguyên; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; tài chính.. Đối chiếu với quy định của các luật, nhóm luật liên quan đến BVMT cũng cho thấy nhiều điều khoản, quy định trong Luật BVMT 2014 cần được xem xét sửa đổi, bổ sung để giải quyết xung đột giữa các luật trong quy định về BVMT, và cập nhật để phù hợp, thống nhất với quy định của các luật khác ban hành sau năm 2014.
Ông Mai Thế Toản, Quyền Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra trình bày báo cáo tại buổi họp
Tại buổi họp, các đại biểu thống nhất cho rằng việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BVMT 2014 là cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu đối với công tác BVMT hiện nay. Tuy nhiên các đại biểu cho rằng, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT cần xem xét quy định rõ việc thống nhất quy định về các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ TN&MT đối với các Bộ khác liên quan đến BVMT; cần có quy định cụ thể về phân vùng xả thải cho phù hợp; nghiên cứu đưa việc quản lý chất thải rắn vào quy hoạch; xem xét, sửa đổi điều số 147, 148, 149 trong Luật BVMT 2014 phù hợp với các quy định của Luật ngân sách hiện hành.
Phát biểu kết luận buổi họp, ông Nguyễn Hưng Thịnh đã trao đổi, tiếp thu những ý kiến xác đáng của các đại biểu; đồng thời đề nghị các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung đã được Bộ TN&MT rà soát, đồng thời đề xuất các vấn đề, giải pháp BVMT phù hợp với lĩnh vực mà Bộ mình đang quản lý và có ý kiến chính thức để Bộ TN&MT tổng hợp, phục vụ quá trình soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT.
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung