Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 16/7/2019, 9h:23:10
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Ký kết chương trình phối hợp về công tác BVMT giữa Bộ TN&MT và Bộ GD&ĐT giai đoạn 2019-2025
Ký kết chương trình phối hợp về công tác BVMT giữa Bộ TN&MT và Bộ GD&ĐT giai đoạn 2019-2025
5/8/2019 6:21:58 PM
​​Sáng 8/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025.​

Tham dự lễ ký kết, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Lê Công Thành cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Tổng cục Môi trường; Cục Biến đổi khí hậu; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Pháp chế; Vụ Thi đua khen thưởng; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục; Vụ Giáo dục mầm non; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục Thường xuyên; Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Cơ sở vật chất; Vụ Giáo dục Chính trị và học sinh sinh viên và Văn phòng Bộ. Đông đảo cơ quan thông tấn báo chí cùng tham dự Lễ ký kết.      

Để đẩy mạnh công tác phối hợp giữa hai Bộ, tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động giáo dục, đào tạo, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững của đất nước gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, năng lực cho toàn thể nhà giáo và người học nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục, đào tạo, tuyên truyền và nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Bộ GD&ĐT, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Bộ TN&MT và Bộ GD&ĐT đã cùng phối hợp, thống nhất Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025..


Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ ký kết

 

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thống nhất quan điểm: Chương trình phối hợp công tác về bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 - 2025 là sự thể hiện rõ tinh thần, quyết tâm cao về bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững của đất nước của Bộ TN&MT và Bộ GD&ĐT.  

Chương trình sẽ giúp nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động giáo dục, đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường (BVMT), đảm bảo phát triển bền vững; tiếp tục đổi mới từ hoạt động giáo dục, đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường và đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục của tất cả các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân.  

Lễ ký kết Chương trình này sẽ đánh dấu cho sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ với các nội dung triển khai trong giai đoạn 2019-2025. Qua đó, sẽ tìm ra những giải pháp có hiệu quả cao cho ngành tài nguyên môi trường và ngành giáo dục đào tạo nhằm tạo ra sự thúc đẩy, phát triển công tác giáo dục thế hệ học sinh luôn có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. 


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Lễ ký kết

 Cụ thể, chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ TN&MT và Bộ GD&ĐT sẽ tập trung vào các nội dung chính gồm:(1) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nội dung giáo dục BVMT trong các cấp học và trình độ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với BVMT trong giai đoạn tới; (2) Tiếp tục rà soát, xây dựng và phát triển hệ thống tài liệu, học liệu điện tử về giáo dục BVMT, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; (3) Tăng cường xây dựng các sáng kiến, giải pháp hiệu quả về BVMT, các mô hình tiên tiến, điển hình về BVMT, tập trung vào việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong các cơ sở giáo dục; (4) Tăng cường triển khai các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức, phổ biến giáo dục pháp luật về BVMT trong các cơ sở giáo dục; (5) Tổ chức các cuộc thi, trao giải thưởng trong lĩnh vực giáo dục BVMT. 
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thống nhất về việc hai Bộ sẽ cùng nhau đóng góp ý kiến xây dựng nền tảng giáo dục lâu dài, kể từ cấp mẫu giáo, gắn ý thức, trách nhiệm nghĩa vụ của từng người với việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng những cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng và tập hợp được sự tham gia, ủng hộ đóng góp của những nhà trí thức, chuyên gia có uy tín. 

Hai Bộ trưởng cũng thống nhất rằng: Chương trình phối hợp là cơ sở tiền đề để các đơn vị thuộc hai Bộ dành tâm huyết và sẵn sàng triển khai các nội dung, kế hoạch đề ra, cần phải gấp rút xây dựng thêm những dự án trong tương lai để phát triển cả ngành giáo dục đào tạo cũng như tài nguyên môi trường và được toàn thể các cấp học sinh, xã hội nhìn nhận một cách đúng đắn và đồng lòng hưởng ứng. Đồng thời, cần khuyến khích khối tư nhân tham gia để có được sự đồng thuận của toàn xã hội. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị hàng năm cần có sự đánh giá, tổng kết để phát huy những kiến thức, mô hình giáo dục về BVMT tiên tiến cũng như nhìn nhận, tháo gỡ những vướng mắc. Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường nghiên cứu, xem xét đưa vào Giải thưởng Môi trường hàng năm nhằm khen thưởng những mô hình giáo dục, trường đào tạo có thành tích về giáo dục bảo vệ môi trường tốt. 

Hai Bộ trưởng đã thống nhất rằng, trên cơ sở nội dung chung của Chương trình phối hợp, đầu mối được giao chủ trì của hai Bộ sẽ bắt tay ngay vào xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cho giai đoạn từ năm 2019 – 2021 bằng những nhiệm vụ, dự án cụ thể, phân công rõ trách nhiệm thực hiện, kết quả, sản phẩm cụ thể để triển khai thực hiện ngay; trong đó năm 2019 sẽ tập trung vào các vấn giáo dục, đào tạo liên quan đến việc giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy để tự giác thực hiện. 

 

(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung