Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 21/10/2019, 20h:22:20
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Hoàn thiện, đưa vào áp dụng bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng BVMT
Hoàn thiện, đưa vào áp dụng bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng BVMT
1/15/2019 4:11:33 PM
​Sáng ngày 15/01, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Môi trường báo cáo về việc hoàn thiện, đưa vào áp dụng Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Bộ chỉ số) nhằm sửa đổi, hoàn thiện sau 2 năm thử nghiệm thực tế tại các địa phương.
Bộ chỉ số nhằm đánh giá kết quả, khuyến khích nỗ lực của địa phương trong công tác bảo vệ môi trường

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường nhằm đo lường kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, trên cơ sở đó theo dõi, so sánh, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các địa phương. Thông qua việc đánh giá để xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu; khuyến khích nỗ lực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác bảo vệ môi trường; bổ sung, hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với thực tiễn; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo sự đồng thuận xã hội về bảo vệ môi trường. Kết quả đánh giá, xếp hạng là cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau hai năm thử nghiệm, Tổng cục đang hoàn thiện dự thảo Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm hai nhóm: Nhóm I. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; Nhóm II. Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về công tác bảo vệ môi trường.

Trong đó, nội dung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường bao gồm các tiêu chí, tiêu chí thành phần và chỉ số thành phần phản ánh các mục tiêu chính về bảo vệ môi trường (gồm: bảo vệ chất lượng môi trường sống; bảo vệ sức sống hệ sinh thái; bảo vệ hệ thống khí hậu; tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường); các nhóm chính sách để thực hiện các mục tiêu bảo vệ môi trường (như: Quản lý chất lượng môi trường không khí, nước; Kiểm soát nguồn ô nhiễm; Quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại; Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…); chỉ số đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường (PEPI-KQ) gồm 22 chỉ số thành phần (như: Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị từ loại IV trở lên được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải trên 50m3/ngày đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn …). 

Nội dung đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về công tác bảo vệ môi trường bao gồm các tiêu chí, tiêu chí thành phần và chỉ số phản ánh việc cung cấp dịch vụ công về môi trường (gồm: Giải quyết các thủ tục hành chính; Cung ứng dịch vụ công về môi trường; Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp); chất lượng môi trường sống (gồm: Chất lượng môi trường không khí xung quanh; Chất lượng môi trường nước; Cảnh quan thiên nhiên và môi trường); chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về môi trường (PEPI-HL) (gồm: Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với cung cấp dịch vụ công về môi trường; Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng môi trường sống).

Bộ chỉ số dự kiến sẽ được áp dụng thống nhất đối với tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước theo định kỳ hai năm một lần và kể từ năm 2020.


Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc họp

Bổ sung các tiêu chí đánh giá kiểm soát, giám sát môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, vấn đề đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua bộ chỉ số được Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm, qua đó để địa phương thấy rõ trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các kế hoạch, mục tiêu bảo vệ môi trường. Do đó, các tiêu chí đánh giá kết quả phải bao trùm được toàn bộ công tác bảo vệ môi trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đơn vị đầu mối soạn thảo Bộ chỉ số cần chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số. Đặc biệt, cần bổ sung một số tiêu chí để đánh giá công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt đối với cơ sở xả thải lớn; số lượng cơ sở xả thải lớn có lắp đặt hệ thống quan trắc tự động; khu công nghiệp, khu chế xuát có hệ thống xử lý nước thải tập trung; các cụm công nghiệp, làng nghề có bảo vệ môi trường;… “Các tiêu chí này để khuyến khích nỗ lực của địa phương trong công tác bảo vệ môi trường. Các địa phương để xảy ra sự cố môi trường, không xử lý điểm nóng về môi trường phải trừ điểm rất nặng.” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đối với công tác tổ chức triển khai thực hiện Bộ chỉ số, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chỉ đạo tự đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường. Bộ TN&MT sẽ chỉ định một tổ chức độc lập đánh giá mức độ hài lòng của người dân/ tổ chức về công tác bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

“Kết quả đánh giá và xếp hạng sẽ do Hội đồng liên Bộ, ngành cấp Trung ương thẩm định và công bố. Hội đồng sẽ có sự tham gia của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo của các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học uy tín, đại diện các tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Môi trường tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo, sớm trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Bộ chỉ số.

(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung