Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 24/5/2019, 1h:47:21
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Hướng dẫn của khu vực về Tham gia của cộng đồng trong Đánh giá tác động môi trường
Hướng dẫn của khu vực về Tham gia của cộng đồng trong Đánh giá tác động môi trường
10/5/2016 4:41:50 PM

Hạn chế trong quy trình Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hiện nay là chưa có sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan. Sự tham gia của cộng đồng là nền móng thiết lập các mối quan hệ vững mạnh, hiệu quả và có ý nghĩa xây dựng, quản lý những tác động tiêu cực tới môi trường và xã hội đối với tất cả các dự án, đặc biệt là những dự án có tác động xuyên biên giới.

ĐTM là một quy trình phổ biến, được quốc tế công nhận nhằm thực hiện dự đoán, xác định, đánh giá và đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng từ các dự án đối với môi trường và xã hội trước khi đưa ra những quyết định và cam kết quan trọng.

Mặc dù các quy trình lập ĐTM đã được quy định tại tất cả các nước khu vực sông Mê Kông như: Campuchia, Lào, Myamar, Thái Lan và Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện ĐTM một cách có hiệu quả. Những hạn chế này bao gồm nhiều yếu tố như chất lượng các đánh giá, sự tham gia của các bên liên quan, v.v... Những thách thức này dẫn đến tồn tại nhiều tác động bất lợi, làm suy giảm sự phát triển bền vững trong khu vực.

Năm 2015, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch đầu tư đã cử cán bộ cùng với các chuyên gia tham gia Nhóm kỹ thuật của khu vực sông Mê Kông về ĐTM (Nhóm WRTG) gồm 25 thành viên từ các Chính phủ và tổ chức dân sự xã hội của 5 nước trong khu vực.

Với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hỗ trợ quốc tế Hoa Kỳ (USAID), PACT,... trong khuôn khổ Dự án Hợp tác môi trường tiểu vùng sông Mê Kông, sau gần 2 năm, Nhóm WRTG đã xây dựng Dự thảo Hướng dẫn của khu vực về Tham gia của cộng đồng trong Đánh giá tác động môi trường.

 

Ông Craig Hart, Quyền Giám đốc USAID tại Việt Nam

Để xây dựng và hoàn thiện Dự thảo, ngày 5/10, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo "Tham vấn quốc gia Dự thảo Hướng dẫn của khu vực về Tham gia của cộng đồng trong Đánh giá tác động môi trường".

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài cho biết, tham vấn cộng đồng trong các giai đoạn khác nhau của quá trình ĐTM là hoạt động không thể thiếu, đảm bảo hiệu quả và làm tăng ý nghĩa của công tác ĐTM. Đặc biệt, các nội dung này đã được quy định rõ ràng và cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về ĐTM được ban hành tại một số văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Tổng cục Môi trường được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, hướng dẫn thực hiện và quản lý công tác ĐTM. Trong những năm qua, Tổng cục Môi trường đã và đang xây dựng, ban hành nhiều hướng dẫn kỹ thuật liên quan, từng bước nâng cao năng lực của các thành phần cấu thành hệ thống ĐTM của Việt Nam và nâng cao năng lực của toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường cũng không ngừng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực; song song với đó là việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về hợp tác và tuân thủ các hiệp ước, thỏa thuận quốc tế trong quản lý môi trường chung toàn cầu.

Tổng cục Môi trường mong muốn sẽ có lộ trình tham mưu, kiến nghị với các cấp, các ban ngành nhằm đưa những nội dung chính đã có trong Hướng dẫn thành các quy định mang tính nguyên tắc trong hệ thống pháp luật của Việt Nam về ĐTM, nâng cao hiệu quả của công tác ĐTM, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước đi đôi với với bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với xu hướng thế giới, góp phần bảo vệ môi trường chung của khu vực và thế giới, hướng tới phát triển bền vững toàn cầu.

 

Ông Phạm Anh Dũng, chuyên gia Nhóm WRTG

Tại Hội thảo, các diễn giả đã trình bày các báo cáo tham luận về mục đích và các khái niệm đối với sự tham gia của cộng đồng trong ĐTM; các bước sàng lọc và xác định phạm vi trong Hướng dẫn khu vực về sự tham gia của cộng đồng; điều tra và lập báo cáo ĐTM; thẩm định và quyết định về báo cáo ĐTM; quan trắc quản lý ĐTM, thực thi, tuân thủ và giám sát.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao việc xây dựng Dự thảo, chia sẻ mối quan tâm chung về tăng cường sự tham gia cộng đồng một cách có ý nghĩa trong quá trình lập, phê duyệt dự án trong bối cảnh ngày càng có nhiều dự án đầu tư ở khu vực Mê Kông. Sự tham gia của cộng đồng trong ĐTM là một nhu cầu hết sức cấp thiết, là bước tiến quan trọng khẳng định tiếng nói của người dân.

 

Ông Nghiêm Việt Hải, chuyên gia Nhóm WRTG

Các đại biểu cũng cho rằng Nhóm WRTG cần nêu cụ thể hơn về các đối tượng bị ảnh hưởng; tập trung vào các nhóm cộng đồng có điều kiện thiệt thòi như người dân tộc thiểu số; nâng cao tính hiệu quả, tránh hình thức; chú ý đến yếu tố văn hóa; bổ sung trách nhiệm giải trình của các bên liên quan.

Hướng dẫn khi đưa vào thực tiễn cần triển khai các hoạt động tham gia của cộng đồng một cách có ý nghĩa, nâng cao hiệu quả quá trình ĐTM, đồng thời giảm rủi ro cho các bên liên quan; cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, hướng tới phát triển bền vững.

 
Toàn cảnh Hội thảo
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung