Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 17/9/2019, 11h:46:28
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Doanh nghiệp với công tác bảo vệ môi trường trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Doanh nghiệp với công tác bảo vệ môi trường trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
6/28/2019 4:35:06 PM
Ngày 28/6, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam và Diễn đàn Môi trường và con người Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Việt - Hàn 2019 “Doanh nghiệp với công tác bảo vệ môi trường trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
Tham dự diễn đàn, có ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE); ông Shim, Jae Kon, Chủ tịch Diễn đàn Môi trường và Con người Hàn Quốc (HEF) cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh phát biểu tại Diễn đàn
Diễn đàn là cơ hội để các nhà quản lý, các doanh nghiệp nhận diện được các cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đối với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam; định hướng công tác bảo vệ môi trường trong sử dụng các công nghệ mới; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; trao đổi và học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE phát biểu tại Diễn đàn 
Tại diễn đàn, các diễn giả đã trình bày các bài tham luận về cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 đối với công tác bảo vệ môi trường, từ đó đã cung cấp một bức tranh chung về vị trí, vai trò, định hướng ứng dụng CMCN 4.0 trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, cũng như những mô hình, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả về ứng dụng CMCN 4.0 trong hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng.
Đánh giá cao các bài tham luận, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh cho rằng Diễn đàn có ý nghĩa thiết thực, cho thấy tiềm năng, cơ hội lớn để ứng dụng CMCN 4.0 trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang được đẩy mạnh ở nước ta.
Tiến si Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE và Tiến sĩ Shim, Jae Kon, Chủ tịch HEF ký bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của cuộc cách mạng 4.0, Tổng cục Môi trường đã tích cực ứng dụng cac công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường như thực hiện Chính phủ điện tử trong công tác xử lý, điều hành công việc; quản lý và giám sát các nguồn phát thải, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường thông qua việc lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường theo hướng số hóa, tích hợp, thống nhất.
Phó Tổng cục trưởng mong rằng trên cơ sở những định hướng chung của Tổng cục và những kiến thức, kinh nghiệm, sản phẩm, dịch vụ của các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và các doanh nghiệp ở đây, các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp sẽ có sự phối hợp, hợp tác để cùng thúc đẩy các hoạt động cụ thể về ứng dụng CMCN 4.0 trong công tác bảo vệ môi trường../.
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung