Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 27/6/2019, 17h:31:13
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Diễn đàn Bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng
Diễn đàn Bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng
10/19/2018 4:04:29 PM
​​Sáng 19/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức đã tham dự “Diễn đàn Bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng” do Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Hà Nội.

Tại Diễn đàn, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đã có bài phát biểu chia sẻ về các nỗ lực và sáng kiến của Chính phủ Việt Nam trong bảo vệ môi trường trong những năm qua. Ông Hoàng Văn Thức nhấn mạnh, Việt Nam là đất nước đang trong thời kỳ thực hiện các chính sách đổi mới kinh tế mang tính mềm dẻo, linh hoạt. Với chủ trương đi tắt, đón đầu trong mọi lĩnh vực, đất nước Việt Nam với tiềm năng về tài nguyên và môi trường đang mở ra những cơ chế, chính sách phù hợp cho nhiều nhà đầu tư chiến lược; quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã tạo ra nhiều cơ hội đầu tư mới, phát triển nhiều dự án với sự đa dạng về hình thức, quy mô lĩnh vực, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một số kết quả cụ thể: (i) Cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường (ii) Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ môi trường (iii) Kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực (iv) Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (v) Tăng cường nguồn lực tài chính cho lĩnh vực bảo vệ môi trường (vi) Tăng cường tổ chức thực hiện chấp hành chính sách, pháp luật, các công cụ, biện pháp quản lý về bảo vệ môi trường


Cũng tại Diễn đàn, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đã chỉ ra những cơ hội, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay và một số giải pháp cụ thể về bảo vệ môi trường trong thời gian tới:

1. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT từ Trung ương đến địa phương trong tình hình mới, tiến tới hình thành mô hình quản lý phù hợp để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với BVMT, đặc biệt là tại địa phương.

2. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường.

3. Thiết lập và triển khai có hiệu quả các cơ chế xã hội hóa nhằm huy động tổng lực sự tham gia của toàn xã hội trên cơ sở kết hợp giữa Nhà nước, các tổ chức, giới khoa học, doanh nghiệp và người dân vào công tác BVMT, bảo đảm nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “người hưởng lợi từ môi trường phải chi trả”. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho BVMT thông qua việc tăng cường vai trò điều phối, phân bổ chi ngân sách, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. 

4. Áp dụng hệ thống các tiêu chí đánh giá, sàng lọc, lựa chọn ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường. UBND các tỉnh, thành phố phải đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng khi lựa chọn dự án và nhà đầu tư trên cơ sở xem xét hài hòa lợi ích địa phương và lợi ích quốc gia, mời đội ngũ chuyên gia giỏi để tư vấn trong quá trình thẩm định, khắc phục tình trạng cấp phép khi chưa có đủ căn cứ, nguồn lực, dẫn đến khá nhiều dự án không có tính khả thi.

5. Tận dụng có hiệu quả các thành tựu về khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý môi trường; trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đồng bộ hóa, hiện đại hóa hệ thống thông tin, dữ liệu về môi trường. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của quốc tế trong công tác BVMT; nghiên cứu, kiến nghị cơ chế cử cán bộ đại diện ngoại giao về môi trường tại các nước.

6. Thực hiện tốt nguyên tắc BVMT là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Phát huy hiệu quả vai trò, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, quần chúng nhân dân từ hoạch định chính sách, giám sát thực thi chính sách pháp luật, huy động nguồn lực đầu tư cho BVMT. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp FDI về ý thức sản xuất, tự giác trong công tác BVMT.

7. Đối với Hội doanh nhân nữ Việt Nam, Tổng cục Môi trường rất mong Hội sẽ có nhiều sáng kiến đóng góp thêm vào những nỗ lực của Chính phủ để cùng chung tay bảo vệ môi trường.


Tham gia tọa đàm, giao lưu với một số đại biểu tại Diễn đàn, Phó Tổng cục Hoàng Văn Thức cũng cung cấp thêm rất nhiều thông tin liên quan đến tình hình công tác bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua; đồng thời, nhấn mạnh về sự kiện ngày 12/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động “Phong trào chống rác thải nhựa“ nhằm kêu gọi cộng đồng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng và loại bỏ chất thải nhựa.

Diễn đàn nhận được sự quan tâm của nhiều đại diện đến từ các Hiệp hội/Hội và doanh nhân nữ trong và ngoài nước. Nhận được câu hỏi từ đại diện của Mianma về hợp tác công - tư trong lĩnh vực môi trường, ông Hoàng Văn Thức cho biết, vấn đề vị đại biểu đặt ra rất thú vị cho thấy sự quan tâm đến công tác môi trường của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Về vấn đề này, ông Hoàng Văn Thức chia sẻ, Việt Nam đã có nhiều cam kết với quốc tế về việc hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp và khu vực tư nhân tham gia đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam, đặc biệt có nhiều cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp sử dụng công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và năng lượng, đồng thời có ý thực chấp hành và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cũng đã gửi lời chúc mừng nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tới Hội Doanh nhân nữ Việt Nam và toàn thể đại biểu nữ có mặt tại Diễn đàn, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội Doanh nhân nữ Việt Nam luôn đồng hành với Tổng cục Môi trường trong công cuộc bảo vệ môi trường vì sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.


Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam là tổ chức tập hợp các doanh nhân nữ, doanh nghiệp, tổ chức của doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc điều hành, quản lý (hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ DN nữ…) thuộc mọi thành phần kinh tế trên phạm vi toàn quốc. Trong nhiều năm qua, Hội đồng Doanh nghiệp nữ Việt Nam đã có nhiều sáng kiến trong công tác bảo vệ môi trường, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

“Diễn đàn Bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng” được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, với mục đích phát động phong trào “Doanh nghiệp nữ vì môi trường xanh, hướng tới phát triển bền vững cho doanh nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường” và xây dựng “một thế giới không chất thải”. Diễn đàn có sự tham dự của ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam; Ngài Noel Servigon, Đại sứ Philippine tại Việt Nam; Ông Nguyễn Việt Xô, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cùng nhiều đại diện Hiệp hội/Hội/Câu lạc bộ Doanh nhân nữ các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và đại diện từ 10 nước Đông Nam Á (Thái Lan, Miama, Singgapore, Lào….); ngoài ra còn có đại diện một số doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam  như Công ty Nước giải khát Coca-cola Việt Nam; Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam. 
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung