Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 17/8/2018, 14h:8:24
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Chia sẻ kinh nghiệm quản lý mạng lưới hoạt động liên quan tới môi trường và biến đổi khí hậu
Chia sẻ kinh nghiệm quản lý mạng lưới hoạt động liên quan tới môi trường và biến đổi khí hậu
4/10/2013 9:57:37 AM
Ngày 9/4/2013, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành, quản lý mạng lưới hoạt động liên quan tới lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu. 
Tham gia hội thảo có đại diện ban điều hành, điều phối viên và các chuyên gia tư vấn của 5 mạng lưới có các hoạt động liên quan tới môi trường và biến đổi khí hậu ở Việt Nam là Nerad- Mạng lưới các tổ chức phát triển Nông nghiệp- nông thôn; CCWG- Nhóm làm việc về biến đổi khí hậu, CIFPEN- Mạng an ninh lương thực và giảm nghèo; VNGO&CC- Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu.
 
Tại hội thảo, đại diện các mạng lưới, các nhà khoa học, nhà tư vấn, đại diện các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và quốc tế tại đã nghe và chia sẻ các kinh nghiệm liên quan tới hoạt động của từng mạng lưới, kinh nghiệm trong thu hút thành viên, quản lý hoạt động, chia sẻ thông tin trong mạng lưới, chia sẻ kinh nghiệm về vận động chính sách, kinh nghiệm về vận động tài trợ và gây quỹ…
 
Hiện nay ở Việt Nam có hàng trăm tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan tới môi trường và biến đổi khí hậu. Các tổ chức này liên kết và hợp tác với nhau theo hình thức mạng lưới các tổ chức có hoạt động trong cùng lĩnh vực. Hầu hết các mạng lưới và các tổ chức thành viên đều hoạt động với phương châm triển khai các hoạt động cụ thể, tích cực và thực tiễn tại cộng đồng nhằm nâng cao năng lực, thay đổi nhận thức dẫn tới thay đổi hành vi nhằm thích ứng và giảm thiểu hiệu quả các hậu quả của biến đổi khí hậu đối với người nghèo nói riêng và các cộng đồng dễ bị tổn thương nói chung.
 
Hội thảo diễn ra nhằm liên kết, hợp tác, chia sẻ thông tin và giúp đỡ lẫn nhau giữa các tổ chức có tác dụng sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực, tránh sự chồng chéo và lãng phí trong hoạt động tại cộng đồng. Hội thảo còn giúp nghiên cứu, tổng hợp thông tin nhằm tham vấn cụ thể và tích cực trong việc ra chính sách, vận động chính sách của chính phủ và các tổ chức liên quan.  
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung