Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 17/9/2019, 11h:43:11
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc: Triển khai có hiệu quả chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2019
Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc: Triển khai có hiệu quả chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2019
7/10/2019 6:21:51 PM
​Ngày 10/7, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc​ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
​Theo báo cáo sơ kết của Cục MTMB, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục MTMB đã bám sát Chương trình công tác năm 2019 và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.
Theo kế hoạch thanh tra năm 2019, Cục MTMB được giao thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 128 cơ sở trên địa bàn 09 tỉnh/thành phố; tổ chức điều tra, khảo sát đối tượng thanh tra theo kế hoạch và đề xuất giảm 01 tỉnh, giảm 29 đối tượng và bổ sung 08 đối tượng dự kiến thanh tra. Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức triển khai việc kiểm tra đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đối với công tác thực hiện các Kết luận thanh tra, Cục MTMB đã tổ chức kiểm tra 21 cơ sở về việc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Hà Tĩnh và Thái Nguyên.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục MTMB tiếp tục công tác giám sát đặc biệt việc thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và các dự án thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; lập kế hoạch hoạch khảo sát, xây dựng kế hoạch, nội dung giám sát các cơ sở đang hoạt động tại Làng nghề Phong Khê và Cụm công nghiệp giấy Phong Khê; các cơ sở, chủ đầu tư hạ tầng KCN Tằng Loỏng; Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.
 
Cục trưởng Cục BVMTMB Nguyễn Kim Tuyển phát biểu tại Hội nghị
Đối với công tác kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường công tác kiểm tra các điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Cục MTMB đã tiếp nhận xử lý 17 hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, 18 hồ sơ xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Đến nay, tất cả các hồ sơ đều được xử lý đúng thời hạn.
Bên cạnh đó, Cục BVMTMB đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tích cực triển khai 02 Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông: sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy; lên kế hoạch và tổ chức các đoàn khảo sát tình hình thực hiện Đề án tại các tỉnh trên 2 lưu vực sông.
 
Phó Cục trưởng Cục BVMTMB Dương Thị Thanh Xuyến phát biểu tại Hội nghị
 Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Cục MTMB tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, triển khai có hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp; đẩy mạnh hoạt động kiểm soát các dự án lớn, nguồn thải có nguy cơ cao gây sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao sự nỗ lực của Cục MTMB trong việc tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Các đại biểu cũng đề nghị, trong thời gian tới, Cục cần xem xét, tăng cường các hoạt động tập huấn cho các cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục.
 Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh ghi nhận những nỗ lực của Cục MTMB trong triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2019, Cục đã bám sát và nghiêm túc triển khai theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.
Đối với công tác triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Cục MTMB cần tập trung triển khai ngay các đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ; triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình, nghiêp vụ cho các cán bộ thanh tra; rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra theo đúng tình hình thực tế; tăng cường công tác thanh tra đột xuất; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu thanh tra; rà soát, nắm bắt các cơ sở, doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đồng thời gửi văn bản cho địa phương để cảnh báo và có yêu cầu có biện pháp xử lý thích hợp.
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung