Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 8/12/2019, 5h:15:44
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > THÔNG BÁO: Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường
THÔNG BÁO: Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường
11/19/2019 5:36:04 PM
Quyết định số 447/QĐ-TVMT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường v việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường: QĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức TT TVCNMT 2019.pdfQĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức TT TVCNMT 2019.pdf​​
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung