Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 5, 27/6/2019, 17h:38:45
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin tức hàng ngày > Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam
Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam
12/7/2018 6:38:08 PM
Ngày 07/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam.
Tham dự Lễ công bố có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng; Chánh Văn phòng Tổng cục Hồ Kiên Trung; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Minh Toàn; lãnh đạo các Cục vùng và các Trung tâm Quan trắc môi trường vùng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ TN&MT phía Nam; đại diện lãnh đạo các Sở TN&MT, Trung tâm Quan trắc môi trường các tỉnh phía Nam và các cán bộ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam.

Với đặc điểm của nước ta trải dài từ Bắc tới Nam, việc tổ chức các đơn vị cấp vùng trực thuộc Tổng cục Môi trường nhằm đảm bảo, kịp thời chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại điạ phương, tăng cường hoạt động dịch vụ công; tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bố trí, điều động cán bộ, tối ưu nguồn nhân lực và kinh phí.

Ngày 26/4/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 1311/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Trung tâm có chức năng quan trắc môi trường, đánh giá chất lượng môi trường và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực môi trường theo quy định của pháp luật trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực phía Nam.

Trung tâm hỗ trợ cho các đơn vị chuyên môn trực thuộc Tổng cục Môi trường, đặc biệt là Cục Bảo vệ môi trường miền Nam, các Vụ chuyên môn, trong thực hiện các nhiệm vụ, dự án quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở cấp vùng trên địa bàn khu vực phía Nam; tham gia quan trắc môi trường, sử dụng trang thiết bị nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn khu vực.


Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam​


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh cho biết: Trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tin giản biên chế, việc thành lập đơn vị sự nghiệp cấp vùng sẽ tăng cường sự hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn khu vực, trong khi số lượng cán bộ hợp đồng được tuyển dụng mới tăng không nhiều, đơn vị hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên nên không gây áp lực lên ngân sách nhà nước..

"Khu vực miền Nam là khu vực có các hoạt động công nghiệp, dịch vụ … đang phát triển mạnh mẽ, do đó, nhu cầu về tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ khác về lĩnh vực bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học là rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi năng lực quản lý môi trường của một số địa phương còn rất thiếu và yếu, năng lực cung cấp dịch vụ khoa học kỹ thuật về môi trường của các tổ chức hiện có trên địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra." - Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh chia sẻ thêm.


Nguyên Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng chụp ảnh lưu niệm với 
lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam​

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh chỉ đạo Trung tâm Quan Trắc Môi trường miền Nam cần tập trung triển khai ba nhóm nhiệm vụ trong thời gian tới, bao gồm:  

Một là, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đặc biệt là bộ khung đội ngũ cán bộ lãnh đạo để sớm đưa Trung tâm đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng tốt vai trò, sứ mệnh đặt ra.

Hai là, sớm xây dựng một chương trình hoạt động lâu dài nhằm phát huy hiệu quả các thế mạnh của Trung tâm, hỗ trợ và phục vụ đắc lực việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Trước tiên, Trung tâm cần nhanh chóng xây dựng năng lực, phát huy tiềm lực của mình, đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ quan trắc môi trường, hỗ trợ chuyển giao công nghệ về quan trắc môi trường, tham gia kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc môi trường.

Ba là, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Tổng cục, đặc biệt là Cục Bảo vệ môi trường miền Nam, trong việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn, các Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trong quan trắc, theo dõi, đánh giá, tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường trên khu vực phía Nam, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ.

Bên cạnh đó, Trung tâm cần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc kỹ thuật môi trường của các địa phương ở khu vực phía Nam, cùng với Cục Bảo vệ môi trường miền Nam thực sự đóng vai trò là cầu nối hiệu quả giữa Tổng cục môi trường với các đơn vị quản lý kỹ thuật về môi trường trên địa bàn khu vực phía Nam.


Ông Lê Hoài Nam - Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam phát biểu tại buổi lễ


Cảm ơn những chỉ đạo sát sao của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh, thay mặt lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, ông Lê Hoài Nam cam kết tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực, phát huy năng lực trong công tác tư vấn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ công về môi trường, quan trắc môi trường nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn khu vực phía Nam được tốt hơn góp phần thúc đẩy công tác bảo vệ môi trường của nước ta được hiệu quả, thiết thực hơn.


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung