Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 18/11/2019, 7h:44:22

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm theo hình thức xét tuyển.

Trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức về công nghệ xử lý chất thải rn sinh hoạt. Tham dự Triển lãm là cơ hội đ các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các t chức, doanh nghiệp tham gia giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn để các đơn vị khác học hỏi, nhân rộng mô hình, qua đó góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường – Tổng cục Môi trường có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm, cụ thể như sau:

Tổng cục Môi trường được giao triển khai Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam”. Ban quản lý Dự án thông báo tuyển dụng 03 vị trí, gồm Quản đốc dự án, Thư ký dự án và Kế toán dự án nhằm kiện toàn nhân sự thực hiện Dự án nêu trên.

Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018.

​​Ban quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2” (BCC) đang thực hiện Dự án hỗ trợ “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam”.

Ban quản lý Dự án hỗ trợ thông báo mời thầu gói thầu tuyển tư vấn kỹ thuật của Dự án theo hình thức lựa chọn chất lượng và chi phí (QCBS) như sau:

Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới, xây dựng năng lực hệ thống, thể chế và vận hành để quản lý có hiệu quả và giảm thiểu các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và các sinh cảnh liên kết của các vùng đất ngập nước.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 357
Truy cập ngày: 1.550
Tổng truy cập: 63.028.446