Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 14/12/2018, 19h:24:4
Giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề
7/24/2018 1:10:43 PM


 

Một khảo sát, lấy mẫu phân tích mới đây của Sở TNMT trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy 100% làng nghề được quan trắc đều có ít nhất 3 chỉ tiêu phân tích vượt tiêu chuẩn cho phép về nguồn nước ngầm sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất bị ô nhiễm; bề mặt ao hồ, kênh mương thủy lợi bị nhiễm độc…
anninhthudo.vn
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung