Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 23/3/2019, 0h:0:15

Tập trung rà soát vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực pháp luật TN&MT
Sáng 13/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, cùng các Lãnh đạo Bộ đã chủ trì cuộc họp bàn về việc sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực pháp luật Tài nguyên và Môi trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường thông báo tuyển dụng viên chức
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường – Tổng cục Môi trường có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm, cụ thể như sau: