Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 16/7/2019, 8h:50:59

Ngày 08/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTG của Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Văn bản số 1628-CV/BTGĐU của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Đảng ủy Tổng cục Môi trường đề nghị Chi ủy Chi bộ trực thuộc triển khai việc học tập chuyên đề năm 2015.

Thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19/8/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công văn số 1387-CV/ĐU ngày 22/8/2014 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Tổng cục Môi trường hướng dẫn các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Tổng cục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những tâm tư, tình cảm vừa tâm huyết, lại vừa mang tính giáo dục sâu sắc của Người trong Bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật số 120 ngày 15/10/1949 như vẫn còn nguyên giá trị.

Đảng ủy Tổng cục Môi trường trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tại Hội nghị triển khai Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần hết sức sâu sắc, cao cả không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân tộc trong những năm qua mà còn có ý nghĩa chỉ đạo lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Tổng hợp những giá trị tinh thần đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. 

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa
THỐNG KÊ
IP truy cập: 546
Truy cập ngày: 2.154
Tổng truy cập: 61.532.219