Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 18/1/2019, 18h:43:44
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Hoạt động Đảng, Đoàn thể > Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh > Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
1/15/2015 3:07:28 PM
Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTG của Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Văn bản số 1628-CV/BTGĐU của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Đảng ủy Tổng cục Môi trường đề nghị Chi ủy Chi bộ trực thuộc triển khai việc học tập chuyên đề năm 2015.
Nội dung Hướng dẫn số 17-HD/BTG và Văn bản số 1628-CV/BTGĐU xin tải tại đây!
(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung