Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 24/4/2019, 8h:59:37
Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
8/27/2014 2:50:29 PM
Những tâm tư, tình cảm vừa tâm huyết, lại vừa mang tính giáo dục sâu sắc của Người trong Bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật số 120 ngày 15/10/1949 như vẫn còn nguyên giá trị.
Những lời dạy của Bác càng trở thành những bài học có quý giá trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trong mỗi hoạt động của chính quyền và từng việc làm cụ thể của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan Nhà nước.
 
Bài báo “Dân vận” chỉ hơn 600 chữ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết cách đây 64 năm, nhưng đã đề cập những vấn đề rất căn bản, cấp thiết của công tác Dân vận. Nội dung bài báo đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thực sự là một bài học lớn về triển khai thực hiện công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay.
 
Xin đăng tải nội dung Bài báo tại đây!
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung