Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 24/4/2019, 9h:39:0
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Tin tức hoạt động > Hoạt động Đảng, Đoàn thể > Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh > Đảng ủy Tổng cục Môi trường: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng ủy Tổng cục Môi trường: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
8/29/2014 2:57:20 PM
Thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19/8/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công văn số 1387-CV/ĐU ngày 22/8/2014 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Tổng cục Môi trường hướng dẫn các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Tổng cục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nội dung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được gửi kèm theo Văn bản số 91-CV/ĐUMT.
 
Xin tải Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW, Văn bản số 91-CV/ĐUMT và Tài liệu sinh hoạt Chi bộ Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây!
 
 

Van ban 91.CV.DUMT.pdfVan ban 91.CV.DUMT.pdf

Tai lieu sinh hoat chi bo ky niem 45 nam thuc hien Di chuc Chu tich Ho Chi Minh.pdfTai lieu sinh hoat chi bo ky niem 45 nam thuc hien Di chuc Chu tich Ho Chi Minh.pdf

(VEA)
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung