Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 24/5/2019, 2h:12:3
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Quản lý môi trường > Bảo tồn đa dạng sinh học > Hợp tác quốc tế > Thông tin các Dự án > Giới thiệu Dự án “Ngăn ngừa và quản lý sinh vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng sản xuất và rừng được bảo vệ khu vực Đông Nam Á” (Dự án IAS)
Giới thiệu Dự án “Ngăn ngừa và quản lý sinh vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng sản xuất và rừng được bảo vệ khu vực Đông Nam Á” (Dự án IAS)
12/19/2014 3:06:58 PM
Dự án “Ngăn ngừa và quản lý các loài sinh vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng sản xuất và rừng được bảo vệ khu vực Đông Nam Á” là dự án khu vực do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), triển khai trong 4 năm (2011-2015) tại 4 quốc gia trong đó có Cam-pu-chia, In-đô-nê-xia, Phi-lip-pin và Việt Nam.
Dự án IAS đã được phê duyệt tại Quyết định số 1350/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự án được triển khai tại Hà Nội và 01 điểm trình diễn tại Vườn quốc gia Cúc Phương trong thời gian 04 năm (2012-2015).
 
Mục tiêu dự án là củng cố hệ thống thế chế, chính sách và tăng cường năng lực quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại (SVNLXH), nâng cao nhận thức cộng đồng đối với vấn đề sinh vật ngoại lai xâm hại.  
 
Triển khai từ cuối năm 2012, đến nay dự án đã triển khai và đạt được một số kết quả chính như sau:
 
1. Hỗ trợ tăng cường khung pháp lý và chính sách quốc gia về quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại
 
- Hỗ trợ quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện và trình ban hành Thông tư liên tịch số 27/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại;
 
- Xây dựng dự thảo hướng dẫn quy trình phân tích nguy cơ xâm hại của sinh vật loài ngoại lai và thiết lập hệ thống phát hiện sớm-ứng phó nhanh;
 
2. Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực trong quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại
 
- Cung cấp thông tin về các loài ngoại lai xâm hại ưu tiên quản lý ở Việt Nam nhằm xây dựng hướng dẫn nhận dạng SVNLXH của khu vực
 
3. Tăng cường năng lực quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại của các Bộ, ngành Trung ương, các đơn vị quản lý địa phương và tiến hành xây dựng các tài liệu nâng cao nhận thức; 
 
- Tiến hành đánh giá hiện trạng và nhu cầu đào tạo, tăng cường năng lực trong quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại;
 
- Xây dựng tài liệu đào tạo tăng cường năng lực quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại;
 
- Tổ chức các khóa tập huấn đào tạo tăng cường năng lực quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại tại miền Bắc và miền Nam.
 
4. Thiết lập mô hình và tiến hành triển khai các hoạt động thí điểm diệt trừ và kiểm soát loài Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha) tại Vườn quốc gia Cúc Phương; 
 
- Thiết kế mô hình trình diễn diệt trừ loài trinh nữ móc Mimosa diplotricha đã được thiết lập ở VQG Cúc phương với 4 công thức thử nghiệm, lặp lại 3 lần trên diện tích 8265m2
 
- Triển khai các hoạt động thí điểm kiểm soát, tiêu diệt loài Mimosa diplotricha với sự tham gia và phối hợp chặt chẽ của Ban quản lý VQG Cúc Phương, cộng đồng người dân địa phương, các tổ chức bảo tồn khác tại địa phương
 
5. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tiến hành các hội thảo tập huấn, các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với từng đối tượng cụ thể.
 
- Tiến hành các cuộc khảo sát điều tra và đánh giá hiện trạng quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại tại các Khu Bảo tồn nhằm thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sinh vật ngoại lai xâm hại;
 
- Xây dựng dự thảo Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại tại Việt Nam;
 
- Xây dựng các tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức, ví dụ tài liệu giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu đào tạo tăng cường năng lực quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại, quy trình hướng dẫn kiểm soát và diệt trừ loài ngoại lai xâm hại, …
VEA
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung