[Bắt tạm giam hai đối tượng bắn chết 5 cá thể Voọc chà vá chân đen]

Ngoài ra, Cơ quan chức năng sẽ tịch thu 16 cá thể động vật rừng (đã chết) và chuyển giao cho Bảo tàng Lâm Đồng để làm tiêu bản theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ông Trần Hoài Nam chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 9/5, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành./.