Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 16/2/2019, 8h:46:30

Chưa bao giờ chất thải nhựa lại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đáng lo ngại như hiện nay. Tác hại của nhựa và túi ni lông ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người là rất lớn và sẽ ngày càng gia tăng nếu không có sự vào cuộc ngăn chặn ngay từ bây giờ. Tỉnh Thái Nguyên đã nhiều giải pháp tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa, ni lông; phong trào “Chống rác thải nhựa” đang lan tỏa rộng khắp từ nông thông đến thành phố.

Sau sáu tháng bảo trì, nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh Cà Mau đã vận hành trở lại. Đây là tin vui đầu năm mới đối với nhân dân trong tỉnh nhằm giải quyết vấn đề bức bách về rác thải sinh hoạt đang tồn đọng tại địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT- TTg, ngày 17-9-2018 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) đang phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm hoặc có đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Hiện toàn tỉnh Ninh Bình tổng lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 156.588 kg/năm, trong đó chủ yếu phát sinh từ các bệnh viện. Chất thải y tế nguy hại nếu công tác thu gom, vận chuyển và xử lý không đảm bảo sẽ có ảnh hướng rất lớn đến môi trường và cuộc sống người dân.

​Đối với các container hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu không có người đến nhận, sau khi thực hiện kiểm kê, phân loại và xác định được hàng hóa là chất thải, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, cơ quan hải quan kiên quyết yêu cầu hãng tàu vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam...

Từ 1/1/2019, Trung Quốc sẽ bổ sung thêm 8 loại phế liệu không được phép nhập khẩu và điều này có thể khiến phế liệu sẽ dịch chuyển mạnh vào Việt Nam.

Việc thu gom, xử lý bao vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đúng quy định để đảm bảo vấn đề môi trường, tránh tác hại đến sức khỏe con người đang được tỉnh Gia Lai tiến hành triển khai mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

[Trang trước]  [Trang sau]
Các tin đã đưa