Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 3, 16/7/2019, 9h:14:55
Trách nhiệm doanh nghiệp trong hạn chế rác thải nhựa
5/14/2019 9:37:25 AM
Bên cạnh việc cần nhân rộng những phương pháp hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nylon, một thực tế khác cũng cần giải quyết, đó là việc thu gom, tái chế rác thải nhựa.
Công việc này hiện nay đang được thực hiện một cách thủ công. Chưa có điều luật nào quy định các doanh nghiệp phải thu hồi, tái chế, tái sử dụng bao bì nhựa từ các sản phẩm do chính mình đã bán ra. Tất cả chỉ trông chờ vào ý thức của từng doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của mình.
Ban Thời sự
vtv.vn
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung