Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 28/5/2018, 6h:21:25
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Quản lý môi trường > Quản lý chất thải và cải thiện môi trường

TP.HCM: Xác định tỷ lệ xã hội hóa thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại

UBND TP.HCM  vừa chấp thuận nguyên tắc về cách xác định tỷ lệ xã hội hóa thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở công lập để triển khai lộ trình xã hội hóa.