Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 7, 7/12/2019, 8h:39:53
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Quản lý môi trường > Quản lý chất thải và cải thiện môi trường

Hiện đại hóa công nghệ xử lý chất thải rắn: Mở cơ chế cho điện rác phát triển
​Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng cần phối hợp với các Bộ, ban ngành kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, quy định về thu phí, giá xử lý cho công nghệ điện rác.