Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 22/3/2019, 0h:35:56
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Quản lý môi trường > Quản lý chất thải và cải thiện môi trường

Sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành một số cơ chế, chính sách làm cơ sở thúc đẩy việc xử lý, sử dụng tro, xỉ ở các nhà máy nhiệt điện (NMNÐ) để sản xuất vật liệu xây dựng, giảm ô nhiễm môi trường do 2 nguyên liệu thải này gây ra.