Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức hoạt động
Hiện trạng môi trường
Quản lý môi trường
Văn bản pháp luật
Truyền thông
Hợp tác quốc tế
KH&CN
SPP test
Thứ 3, 16/7/2019, 9h:21:4
Home
Dự thảo VBQPPL
Đề xuất xây dựng dự thảo VBQPPL
Thông tư số 38/2005/TT-BTNMT
Số, ký hiệu 38/2005/TT-BTNMT Ngày ban hành 30/06/2015
Loại văn bản Thông tư Nhóm văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Phạm vi   Ngày đăng công báo  
Cơ quan ban hành Các bộ, cơ quan ngang bộ Lĩnh vực Môi trường
Người ký/ chức danh Nguyễn Minh Quang  
Nguồn trích  
Danh sách văn bản đính kèm
Văn bảnVăn bản: Thông tư số 38/2005/TT-BTNMT
Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
Ngày đóng góp
16/07/2019
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email
Tiêu đề (*)
Nội dung góp ý (*)
Nhập mã kiểm tra

(*) là các thông tin bắt buộc nhập!

ý kiến góp ýCác ý kiến góp ý
Văn bản không có ý kiến góp ý nào