Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức hoạt động
Hiện trạng môi trường
Quản lý môi trường
Văn bản pháp luật
Truyền thông
Hợp tác quốc tế
KH&CN
SPP test
Thứ 2, 20/5/2019, 18h:17:18
Home
Dự thảo VBQPPL
Đề xuất xây dựng dự thảo VBQPPL
Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT
Số, ký hiệu 26/2015/TT-BTNMT Ngày ban hành 28/05/2015
Loại văn bản Thông tư Nhóm văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Phạm vi   Ngày đăng công báo  
Cơ quan ban hành Các bộ, cơ quan ngang bộ Lĩnh vực Môi trường
Người ký/ chức danh Bùi Cách Tuyến  
Nguồn trích  
Danh sách văn bản đính kèm
Văn bảnVăn bản: Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT
Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Ngày đóng góp
20/05/2019
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email
Tiêu đề (*)
Nội dung góp ý (*)
Nhập mã kiểm tra

(*) là các thông tin bắt buộc nhập!

ý kiến góp ýCác ý kiến góp ý
Văn bản không có ý kiến góp ý nào