Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức hoạt động
Hiện trạng môi trường
Quản lý môi trường
Văn bản pháp luật
Truyền thông
Hợp tác quốc tế
KH&CN
SPP test
Thứ 7, 7/12/2019, 8h:39:39
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Trung
Tiếng Tây Ba Nha
Đăng nhập

Thống kê chuyên mục hỏi đáp
  • Tổng số câu hỏi: 115
  • Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 110
  • Tổng số câu hỏi đã duyệt: 5
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 113
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 2
Đặt câu hỏi
Từ Khóa    
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày trả lời
Đơn vị trả lời
1 - xin chào BTN và MT, tôi xin hỏi: khi nghị định thư Kyoto hết hạn vào năm 2012 thì cơ chế CDM có còn áp dụng được hay không? xin cảm ơn (Có 1 câu trả lời)trịnh thị thanh thảo26/06/2013Văn phòng Tổng cục
2 Xanh hoá nhà trường là gì? (Có 1 câu trả lời)Phạm Nam Anh18/10/2012Tổng cục môi trường
3 Tôi muốn hỏi về thủ tục xin cấ (Có 1 câu trả lời)Nguyen Binh Minh27/03/2012Vụ Tổ chức cán bộ
4 Luật bảo vệ môi trường 2005 qu (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Văn An27/03/2012Vụ chính sách pháp chế
5 Xin Tổng cục Môi trường cho bi (Có 1 câu trả lời)Người dân27/03/2012Vụ Tổ chức cán bộ
6 Xin Tổng cục Môi trườngcho b (Có 1 câu trả lời)Nguyen van B27/03/2012Tổng cục môi trường
7 Hàng năm, ngày Môi trường thế  (Có 1 câu trả lời)Hoàng Khánh Linh 27/03/2012Vụ Tổ chức cán bộ